weby pro nejsevernější čechy

Studna s kovanou mříží na Velkém náměstí v Hradci Králové

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Na Velkém náměstí v Hradci Králové před kostelem Nanebevzetí Panny Marie stojí studna s kovanou mříží.

Studna sice stojí, ale informace nikde. Mnohoúhelníková základna (podle fotek těžko spočítat, zda 6 nebo 8) má jeden stupeň na úrovni okolního terénu a dva z kamenných bloků poskládané schodové stupně. Na nich vyšší kamenné kvádry nesou vlastní tělo studně, tvořené sloupky, jejichž hlavice nesou lem studně. V horní části je pod hlavicemi reliéf propojených koulí, část mezi sloupky je projmutá do voluty, v jejíž spodní části je vybrání. Na okraji studny vysoká uzavřená ozdobná mříž s květy a větrnou korouhvičkou nahoře. Místo vody je ale k vidění jen náletová zeleň.

Na netu jen pár drobků – Citace z knihy Františka Skopce – Hradec Králové: od brány k bráně starým městem: Mříž byla zhotovena podle návrhu M. Öhma, učitele někdejší Odborné školy pro umělecké zámečnictví v Hradci Králové. Na wiki se v hesle o náměstí uvádí: Pierkerův plán z roku 1756 zobrazuje na Velkém náměstí obecní studnu (nikoli kašnu). Také na netu zůstal útržek už neexistujícího textu: „Kdo uzří tuto kašnu, by sotva uhodl, že je tento objekt relativně mladou zdejší památkou a je odkazem uměleckých řemesel přelomu 19. a 20. století, neboť na tomto místě se žádná kašna dříve nenacházela. Pravdivost tohoto tvrzení si můžeme dokázat např. nahlédnutím do indikační skicy…“ A dál bohužel nic, na webu turistika.cz se původní heslo už nenachází.

Series Navigation<< Kašna Tritonů na náměstí Republiky v OlomouciKašna se sousoším Vinobraní na náměstí Míru v Mělníku >>
Tagy