weby pro nejsevernější čechy

Kašna v Komenského ulici v Rokycanech

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Na rozhraní Smetanovy a Komenského ulice za základní školou na ul. Míru v Rokycanech stojí pískovcová kašna.

Jedná se o kulturní památku:

Pískovcová polygonální nádrž se středovým klasicistním sloupkem ukončeným vázou. Nádrž je starší než sloupek. Doklad součásti historického veřejného vodovodu.

Oprava původní kašny r. 1829, renovace r. 1863, celková oprava r. 2009

Na nynější místo přemístěna při renovaci v letech 1863-4. Jako veřejná kašna přestala sloužit ve 20. l. 20. stol.

Pískovcová kašna na osmiúhelníkovém půdorysu. Na nízkém obvodním stupni nádrž se soklíkem a mírně vysazeným okrajem s jednoduchou profilací. Uprostřed rovněž osmiboký vzhůru mírně zúžený sloupek, kanelovaný. Na něm váza se širokým, silně poškozeným okrajem s palmetovými listy. Výška kašny 90-100 cm.

Památkový katalog obsahuje řadu údajů o novodobém restaurování: 1997, 2007, 2017. Objednávka z roku 2017 zde ->.

Podrobně o stavebním vývoji v Komenského ulici zde ->, o plácku s kašnou zde ->. Jsou tu k vidění i historické fotografie ->. Kašna byla několikrát posunuta.

Kašna původně stávala o něco západněji, blíže Komenského ulici, před domem čp.31/I. Od roku 1958 je památkově chráněna státem, mimo jiné i proto, že průzkum zjistil, že její osmiboké kamenné ohrazení může být daleko staršího, gotického původu. Roku 1829 původní dřevěná kašna opravována. Středový sloupek pochází z roku 1863 a má elegantní klasicistní tvar s kanelováním a hřibovitou vázou. Podle obecní kroniky umístěna kašna na své nynější místo v květnu 1864. Přesun a přestavbu kašny prováděl kameník Tomáš Nechutný z Plzně. Město mu za to vyplatilo 600 zlatých.

V této kašně končil původní městský vodovod, který vedl z rybníka Ježek dnešní Růžičkovou ulicí, přes dnešní Malé a Masarykovo náměstí až sem. Byl 2212,4 metru dlouhý a ve 20. letech 20. století byl nahrazen novým vodovodem, který také umožnil masivní zavádění domovních přípojek a tudíž konec zlaté éry veřejných kašen. Právě nástup obecního vodovodu a domovních přípojek odebral kašně její smysl. V říjnu 1926 upozorňuje na schůzi zastupitelstva Rudolf Kadláček, že veřejná kašna za budovou občanské školy je silně znečištěna a měl by se zde zřídit buď vodovodní stojan, nebo kašnu zcela zrušit. V březnu 1933 se pak na návrh J. Hofmana mělo zvážit odstranění kašny za měšťanskou školou, případně její úplné zakrytí na zimu tak, aby se nestávala smetištěm. Na schůzi obecní okrašlovací a komunikační komise v polovině března 1933 ale nepřijato k otázce možného odstranění kašny za měšťanskou školou usnesení.

V roce 1951 řeší MNV postupující chátrání kašny a jejího okolí. Vina je připisována romským přistěhovalcům, kteří obydleli okolní domy. Ve zprávě z listopadu 1969 MěstNV konstatuje, že stav kašny není dobrý a je údajně nutné se rozhodnout, zda ji opravit nebo odstranit. Ve špatném technickém stavu zůstávala kašna i přes památkovou ochranu i na počátku 21. století. Co je ale podstatné, už nestála uprostřed barokně malebného náměstí, ale ve velké nehostinné proluce, obklopené parkovištěm. V roce 2003 město uvažovalo o provedení celkové rekonstrukce plácku, spojené s obnovou kašny. Studie rekonstrukce plácku i kašny zpracována roku 2002. Náklady na tuto akci byly ovšem vyčísleny na 6 000 000 Kč (podle jiného pramene dokonce 9 500 000 Kč) a město by i při nejlepším využití státních dotací muselo uhradit minimálně 10 % této sumy, přičemž v rozpočtu tyto peníze nebyly. Do návrhu městského rozpočtu na rok 2006 včleněna jako potenciálně potřebná investice i částka na rekonstrukci kašny a okolí, tentokrát už 8 500 000 Kč. Součástí plánované rekonstrukce náměstí bylo i posunutí kašny o cca 2 metry k jihu, blíže k zahradě ZŠ v ulici Míru tak, aby byl rozšířen průjezd ze Smetanovy do Komenského ulice.

O revitalizaci prostoru okolo kašny jednala rada města opět v roce 2006. Technologie pro opětovné zprovoznění kašny měla být umístěna v plánované přístavbě šaten sousední školy v ulici Míru. Šatny měly vyrůst v roce 2007. Na rok 2007 měla být do programu regenerace památek i oprava samotné kašny, jejíž technický stav se počátkem 21. století dále zhoršil. Středový sloupek se začal naklánět (patrně v důsledku borcení dna kašny a zvýšeného silničního provozu v okolí stavby). Renovace okolí kašny, tedy celého plácku, měla proběhnout v letech 2008-10, dle finančních možností obce. Nakonec se ale zařazení opravy kašny do plánu akcí v rámci Programu regenerace památek na rok 2007 neprošlo. Stát totiž neposkytl potřebnou sumu peněz. Na jaře 2007 nicméně oprava kašny zahájena. Dle stavu z konce května 2007 již středový sloupek demontován. Komplexní renovace kašny pak byla provedena a tato technická i umělecká památka získala svou funkci okrasné fontány. Okolí bylo vydlážděno a v kombinaci s rekonstrukcí zahrady školy v ulici Míru tak vzniklo alespoň zčásti důstojné prostředí (ovšem při pokračujícím nedořešení proluk po demolicích z komunistického období, které kašnu připravily o její kulisu).

V roce 2009 se kašna opět stěhovala ->

Series Navigation<< Kašna na náměstí Republiky v TachověLví fontána na náměstí Dr. Eduarda Beneše v Klášterci nad Ohří >>
Tagy