weby pro nejsevernější čechy

Kašna v horní (severní) zahradě zámku v Ploskovicích

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Uprostřed cest severní části zámeckého parku v Ploskovicích přímo naproti průčelí zámku stojí kašna.

Velký bazén, zapuštěný pod úroveň terénu. Ohraničen i vydlážděn pískovcovými bloky. Uprostřed mušle, na níž jsou přichyceny mořské panny (považoval jsem je původně za tritony, ale mají prsa), na vrchu pak cosi jako putti s mušlí v náručí.

Kašna je součástí památkově chráněného areálu zámku a má svůj vlastní záznam v Památkovém katalogu:

Oválný barokní bazén severní části zahrady vymezený zdivem z kamenných kvádrů s dlážděným dnem. Uprostřed bazénu umístěna fontána v podobě sochy dítěte držící mušli vodotrysku, socha stojí na mohutném podstavci ve tvaru mušle, kterou přidržují dva mořští muži (chyba, popřená hned v následujícím textu).

Barokní bazén s kašnou zřejmě z poloviny 18. století je situován před severním průčelím zámku, na hlavní kompoziční ose orientované sever – jih a vedle vyhlídkového pavilónu tvoří výraznou dominantu severního parteru. Oválný bazén (osy cca 15,3 x 10 m) je zapuštěn v terénu, v jeho středu stojí fontána ve tvaru velké mušle na nízkém soklu. Po stranách kašny jsou dva chrliče v podobě mořských panen s rozdvojenými rybími ocasy, které se ovíjejí kolem nádrže. Uprostřed lastury je plastika chlapce držícího v náručí hrotitou mušli, která slouží jako třetí chrlič. Voda byla do kašny přiváděna přepadem ze sběrné nádrže umístěné na severu mimo areál parku.

Kašna je neoddělitelnou součástí tvarově rozmanité parkové úpravy původního barokního areálu ve stylu maison de plaisance od Kiliána Ignáce Dienzenhofera, ze které následná romantická adaptace od Jana Bělského v letech 1850 – 53 vytvořila mimořádně cenný urbanistický komplex.

Series Navigation<< Kašna v dolní (hlavní) zahradě zámku v PloskovicíchKašna s pítkem na Tržním náměstí v Liberci >>
Tagy