weby pro nejsevernější čechy

Kašna v zámecké zahradě v Duchcově

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

V křížení cest v zámecké zahradě v Duchcově západně od rybníků se nachází kašna.

V popisu zámeckého parku v Památkovém katalogu je zmínka:

Mezi kruhovým bazénkem na severozápadě a Sfingovým rybníkem je další vodní plocha, u jejíhož východního výběžku stojí socha sv. Jana Nepomuckého, přenesená sem z Bílinské ulice, kde stávala u býv. cukrovaru. Jižně od této vodní plochy a severovýchodně od osové cesty stojí mezi stromy busta Bakcha.

Onen kruhový bazének – kašna je zapuštěn pod okolní terén, nad nějž přesahuje pouze pískovcová obruba z kvádrů. Uprostřed vcelku mělké kruhové plochy jednoduchá kovová tryska.

Series Navigation<< Kamenná nádrž na vodu na hřbitově v ZabrušanechKamenná nádrž na vodu II. na hřbitově ve Šluknově >>
Tagy