weby pro nejsevernější čechy

Arionova kašna na Horním náměstí v Olomouci

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Jednou z kašen na Horním náměstí v Olomouci je v jeho jižní části umístěná moderní Arionova kašna.

Městský web o ní informuje:

Na jihozápadním nároží olomoucké radnice se nachází novodobá Arionova kašna. Vznikla v roce 2002 v rámci rekonstrukce Horního náměstí a doplnila tak soubor olomouckých barokních kašen inspirovaných antickou mytologií. Jejím autorem je slavný olomoucký rodák žijící ve Francii, architekt a sochař Ivan Theimer. Námětem sochařské výzdoby je antická pověst o řeckém básníkovi, pěvci a hráči na kitharu Arionovi, kterého zachránil z mořských vln delfín, přivábený Arionovým zpěvem.

Oválný bazén kašny je zapuštěný pod úroveň dlažby a nese tři bronzové skupiny: obelisk na krunýři monumentální želvy, sousoší zpodobňující dívku s chlapcem, kteří stojí na želvách, a stojícího bájného básníka Ariona s delfínem. Další plastika želvy je k radosti nejmenších obdivovatelů díla umístěna na sousedním prostranství vedle nádrže. Všechny plastiky jsou pokryty drobnopisným reliéfním dekorem, jehož úlohou je oslavit Moravu, město Olomouc a Olomoučany.

Na dalších místech lze najít doplňující informace:

Arionova kašnabyla postavena náhradou za původní barokní kašnu dítěte s delfínem. Motiv Ariona s delfínem byl znovu použit. Vybudování této sedmé kašny historického centra města bylo plánováno velmi dlouho, ale bohužel stavba nebyla nikdy realizována. Měla být poslední barokní kašnou vybudovanou po třicetileté válce, k tomu ale tehdy shodou okolností nedošlo. Pokusy o vybudování takové kašny se objevily opět v 19. století, ovšem až v roce 1995 byla zahrnuta do programu rekonstrukce Horního náměstí. Další zpoždění způsobily roku 1997 povodně.

Až dnes se mohou olomoučané pyšnit sochou bájného pěvce Ariona, kterého zachránil delfín. Kašna se sousoším byla slavnostně uvedena do provozu 27. září 2002. Je stejně jako ostatní kašny zhotovena z maletínského pískovce. Pochází z italské dílny sochaře Ivana Theimera. Město Olomouc přišla na 20 milionů korun. Nejcennější je bezpochyby možnost kontaktu dětí s dílem. Stavbu realizovala firma Horstav Olomouc a na výrobě jednotlivých skulptur se podílelo italské Studio di Archittetura v Lucce a Pietrasanta. Roku 2005 získala Ariónova kašna ocenění v I. ročníku soutěže o „Vodohospodářskou stavbu roku“.

Series Navigation<< Caesarova kašna na Horním náměstí v OlomouciKašna na zámku v Náchodě >>
Tagy