weby pro nejsevernější čechy

Kašna Hygie na budově radnice na Horním náměstí v Olomouci

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Na Horním náměstí v Olomouci je na západní straně budovy radnice umístěna kašna Hygie.

Wiki:

Při západní zdi radnice se dnes nachází kašna se sochou Hygie. Původní kašna, dokončená roku 1898, zobrazovala chlapce sedícího na delfínovi, přičemž se inspirovala nejpůvodnější sochou chlapce s delfínem z kašny již dříve odstraněné od jedné z městských bran. Kašna ve vysokém výklenku měla tehdy dvě nádrže, do spodní volně přetékala voda z horní nádrže, na níž bylo umístěno sousoší s delfínem. Chlapec držel ozdobnou kartuši s připomínkou desátého výročí zrušení olomoucké pevnosti. Kašna existovala do května 1945, kdy byla v závěru války těžce poškozena. Torzo bylo přemístěno do lapidária Vlastivědného muzea a kašna byla roku 1948 obnovena, ovšem už jen se spodní nádrží a s novou sochou. Autorem původního návrhu kašny ve zdobeném portálu byl urbanista Camillo Sitte, zničená socha pocházela od vídeňského sochaře Antona Brenka a tu současnou vytvořil olomoucký sochař Karel Lenhart.

Web o městě:

Sedmou kašnou v Olomouci, která již dávno neexistuje, byla kašna dítěte s delfínem, která stávala před branou ve starých městských hradbách ve Slovenské ulici. Dochovala se pouze její nádrž bez sousoší. Aby tento motiv nezapadl, byla v roce 1898 zřízena s tímto motivem kašna na západním průčelí radnice (na oslavu zásobování vodou vodovodem). Koncem války byla v roce 1945 poškozena a proto ji později nahradila socha Hygie, jejímž autorem byl v roce 1948 olomoucký sochař Karel Lenhart. Když se na ni podíváme blíže, uvidíme ženskou sochu zdraví – Hygie, která drží v pravé ruce misku, z níž trčí hlava hada. Z jeho huby tryská čerstvá voda. Zastavíte-li se opodál, uvidíte, jak čas od času sem přiletí holub, sedne si na misku a napije se tekoucí vody.

Series Navigation<< Krakonošova kašna na Krakonošově náměstí v TrutnověHerkulova kašna na Horním náměstí v Olomouci >>
Tagy