weby pro nejsevernější čechy

Kašna před kinem ve Štětí

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Před kinem ve Štětí stojí od roku 2019 nová kašna.

Ve vydlážděné ploše nepravidelný ovál (zřejmě z litého betonu), po obvodu řada trysek a uprostřed kovová plastika „papírové lodičky“ na modrých vlnách. Údajně má jít o odkaz na zdejší papírny.

Dle mediálních ohlasů se jednalo o kontroverzní záležitost. Prováděcí firma nebyla schopna dodržovat termíny a ani podmínky projektu:

Podle uzavřené smlouvy o dílo a jejích dodatků byl termínem pro předání stavby 20. prosinec 2018. V tento den předání sice proběhlo, avšak s vadami a nedodělky. Zároveň byl určen termín k jejich odstranění – 15. duben 2019. V tomto termínu také byla provedena kontrola odstranění vad, avšak kašna stále nebyla ve stavu podle projektu. To se opakovalo ještě jednou.

Zhotoviteli, firmě Arteso, tak nabíhá smluvní pokuta, kterou bude muset městu Štětí uhradit. „Budeme zároveň tlačit na co nejrychlejší dokončení stavby. Pochopitelně ale budeme požadovat, aby stavba byla dokončena podle smlouvy a projektu,“ uvedl místostarosta města Vladimír Frey.

Stavební firma kašnu dokončuje pomocí dalších drobných subdodavatelů, což způsobuje zdržení. „V současné době už máme všechny technologie namontovány. Pokud půjde vše podle plánu, do konce prázdnin proběhne zkouška osvětlení a trysek,“ přislíbil Zdeněk Novotný.

Projekt se týkal i úpravy plochy před vstupem do kina tak, aby se zvýšila bezpečnost a uživatelský komfort celého prostoru. Bylo provedeno osazení prostoru kamennou dlažbou, lavičkami a lampami veřejného osvětlení. Opravou prošly též okolní chodníky napojující se na plochy pro pěší v blízkém okolí. Na základě uzavřené smlouvy je cena plochy u kina ve Štětí včetně kašny 7,2 milionu korun. „Kašna je financována z daru firmy Mondi,“ doplnil starosta Tomáš Ryšánek.

Series Navigation<< Kašna na schodišti parkánů u jezuitské koleje v LitoměřicíchKašna v Obchodní ulici ve Štětí >>
Tagy