weby pro nejsevernější čechy

Kašna na náměstí Svobody ve Vodňanech

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Uprostřed náměstí Svobody ve Vodňanech stojí kašna.

Wiki uvádí:

Kašna na náměstí Svobody ve Vodňanech představuje jeden ze symbolů města. Stojí v jeho centrální části. Není památkově chráněná (na rozdíl od jiných kašen na území Čech).

Kašna byla zřízena v roce 1840 na původním místě sochy sv. Jana přemístěné ke kostelu.

V roce 1929 došlo k podstatné úpravě podle návrhu sochaře Josefa Kvasničky, kdy byla doplněna o sochu Svobody, postavenou na pilíři v prostřední části kašny. Na sloup byly také umístěny znaky města a symboly rybářství, které město reprezentuje, zemědělství a průmyslu. K instalaci sochy došlo u příležitosti desátého výročí od vzniku Československa. Až do druhé světové války měla v rukou štít s českým státním znakem. Ten byl během protektorátu upraven tak, aby znak zmizel, lipové větve v druhé ruce sochy ale zůstaly.

V roce 2016 bylo rozhodnuto o obnově sochy a v květnu 2018 byla slavnostně odhalena. Došlo též k opravě schodiště po obvodu osmiboké kašny, k jejímu napojení na místní vodovod, renovaci erbů i sochy a k instalaci osvětlení objektu.

Web městského infocentra:

V roce 1929 byla historická kašna upravena podle návrhu sochaře Josefa Kvasničky, autora modelu alegorické sochy Svobody v oblečení z období Velké francouzské revoluce. Sochu v nadživotní velikosti z umělého kamene vytvořil sochař Edwin Schopenhauer z Dobré Vody a kamenické práce prováděl František Lála z Vodňan. Na středovém sloupu lze spatřit kromě městského znaku i symboly ve městě provozovaných činností – rybářství, zemědělství a průmyslu. V roce 2017 kašnu se sochou restauroval sochař Richard Rudovský z Holašovic. Na štít vrátil státní znak, který byl během 2. světové války odtesán.

Deník:

10. 8. 2016 – Památná kašna ve Vodňanech prokoukne. Obnovou projde také socha Svobody. Ta je stará 88 let. 

V plánu je restaurátorská oprava jejího středu. Již v minulosti vypracoval sochař a restaurátor Richard Rudovský odborný posudek, kde uvedl všechny nedostatky, kterými kašna vlivem let a okolních podmínek trpí. „Už pouhým okem je vidět, že je na kašně poškození materiálů, které je potřeba opravit, též na ní nefungují některé trysky. Myslím si, že kašna je ozdobou každého náměstí, pokud ji mají, a tak je potřeba, aby reprezentovala,“ upřesnil Richard Rudovský. Problematikou kašen a vodním hospodářstvím se Richard Rudovský zabývá již mnoho let. Mezi jeho práce patří například kašna v Jistebnici či Vyšším Brodě.

Podle starosty města Václava Heřmana je zatím vše v jednání: „Teprve připravujeme dokumentaci a projekty. Ale byli bychom rádi, kdyby práce skončily do konce roku,“ uvedl Václav Heřman.

„Dominanta centra města rybářů byla upravena v roce 1928 podle návrhu Josefa Kvasničky. Pod alegorickou sochou Svobody či Republiky spatříte krom městského znaku i symboly, které Vodňany proslavily – rybářství, zemědělství a průmysl,“ řekla už před časem pro Strakonický deník ředitelka Muzea a Galerie Vodňany Jitka Velková.

Dobrý pozorovatel si všimne, že socha drží lipové větvičky a štít. Na něm byl český státní znak se lvem, který byl za druhé světové války odtesán a dodnes ho nikdo neobnovil.

Socha byla instalována v roce 1929, ale vznikla jako připomínka 10. výročí samostatnosti Československa. Před jejím osazením byla na vrcholu pouze mísa s květinami.

O postupu prací:

16. 04. 2018 – Společnost Culligan dokončuje modernizaci kašny ve Vodňanech.

Koncem dubna skončí modernizace kašny na náměstí Svobody ve Vodňanech. Kvůli mrazům došlo ke zdržení prací. Původně mělo být hotovo začátkem prosince.

Podle Víta Panera ze společnosti Culligan se v současnosti dodělává úpravna vody pro kašnu a osazuje se hlavní potrubí do jejího sloupu. Firma také připravuje filtraci vody.

„Původní projekt zahrnoval pouze opravu sochy a rozpadajících se erbů. Po sundání sochy jsme se rozhodli i pro nové osvětlení a přívody vody s napojením na městský vodovod. Tím se nastartoval sled dalších na sebe navazujících rekonstrukcí,“ řekl vodňanský starosta Václav Heřman. Práce budou ukončeny usazením soch a erbů.

Pítka a kašny se v tuzemských městech těší mimořádné oblibě. Například kvalita vody z pítek je pravidelně kontrolována a lidé se nemusí obávat její konzumace. „Všechna pítka jsou napájena z veřejného vodovodního řadu a většina je také označena tabulkou pitná voda. My máme ve správě devět pítek a všechna fungují. Každý týden se kontrolují například výška tryskající vody nebo ucpané trysky, čistí se i odpadní mřížky a otvory,“ uvedla například v létě loňského roku Barbora Lišková z pražských Technických služeb komunikací. Na údržbu a provoz devíti z nich vynaloží TSK v metropoli každoročně asi 800 tisíc korun.

Strakonický deník:

9. 5. 2018 – Na Náměstí Republiky byla dopoledne 7. května 2018 slavnostně odhalena opravená kašna.

V půl jedenácté dorazila na náměstí Svobody kolona historických vojenských vozidel, kterou zdobily květy šeříků. Američtí vojáci pak roztančili prostranství u kašny spolu s Vodňanskou kapelou.

Všechny přítomné přivítal starosta Václav Heřman, který krátce připomněl historii kašny: „Poslední rozsáhlá oprava kašny proběhla v roce 1928 a to podle návrhu Josefa Kvasničky. Socha Svobody byla na kašnu instalována v roce 1929 jako připomínka samostatnosti Československa. Do té doby ji zdobila pouze mísa s květinami. V datu 22. srpna 2016 byla radou města schválena zadávací dokumentace k její opravě.“

Odhalení sochy Svobody a spuštění kašny vyvolalo u téměř 500 přítomných diváků obdiv spojený s potleskem. Společně s vodňanskými baráčníky přišla také Jarmila Nebohá (94) pamětnice osvobození Vodňan, která řekla: „Dnes je tu stejně krásné, jako v den osvobození před 73 roky.“

K dominantám Vodňan patří historická část města, hradby na opevnění, čtyři bašty, kostel Nanebevzetí panny Marie a čtvercové náměstí s kašnou.

Kašnu dnes zdobí čtyři erby se znakem města a dalšími symboly města rybářství, zemědělství a průmyslu. Socha Svobody dostala zpět i svůj štít se znakem státnosti.

Series Navigation<< Kašna Pocta baroku na náměstí T. G. M. v DobřanechKašna na Mírovém náměstí v Netolicích >>
Tagy