weby pro nejsevernější čechy

Jupiterova kašna na Dolním náměstí v Olomouci

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Jednou ze dvou kašen na Dolním náměstí v Olomouci je Jupiterova kašna.

Městský web o této kašně informuje:

Jupiterova kašna vznikla jako poslední ze souboru olomouckých barokních kašen a od roku 1735 zdobí Dolní náměstí. Sochu antického vládce bohů Jupitera se svazkem blesků v pravici a orlem u nohou vytvořil původem tyrolský sochař Filip Sattler. Socha je umístěna na starším, poněkud naddimenzovaném podstavci, na kterém původně stávala socha sv. Floriána od kameníka Václava Rendera. Ta však byla v souladu s antikizujícím barokním programem nahrazena skulpturou Jupitera, která se řadí ke kvalitním dílům vrcholného moravského baroka.

Wiki:

Na Dolním náměstí se kromě Neptunovy kašny nachází také kašna se sochou Jupitera. Dokončena byla roku 1707, ovšem původní socha sv. Floriána od Václava Rendera byla i s nádrží v roce 1735 přemístěna na nádvoří městského statku ve Skrbeni a současná podoba kašny tak pochází až od tyrolského sochaře Filipa Sattlera. Výměna byla vedena snahou o tematické sjednocení olomouckých kašen, které všechny měly mít antickou sochařskou výzdobu.

Římský bůh metá pravou rukou blesky, u nohou mu sedí orel jako posel a vykonavatel Jupiterovy vůle. Socha stojí na větším ozdobném podstavci a v rozích jsou hlavy lvů, které tryskají vodu. Voda tryská také z květů na stěnách podstavce.

Kašna je kulturní památkou:

Kašna se sousoším Jupitera (původně se sochou sv. Floriána) je umístěna v JV části Dolního náměstí. Je součástí unikátního souboru barokních kašen s důmyslným ikonografickým programem.

Kamenná vodní nádrž má půdorys čtverce se skosenými rohy. Stěny nádrže jsou na vnější straně jednoduše profilovány. Uprostřed nádrže jsou čtyři pilíře nesoucí čtvercový hranol podstavce, rozšiřující se směrem nahoru a na všech čtyřech stranách reliéfně zdobený maskarony s rostlinnými motivy. Na podstavci socha Jupiterova v nadživotní velikosti, v pravici nad hlavou zvednuté třímá svazek blesků, u levé nohy orel.

Kašna se stala nedílnou součástí veřejného prostoru historického jádra města. Námětem je nejvyšší římský bůh Jupiter, držící v ruce blesk. U nohou mu sedí orel, který je poslem a vykonavatelem Jupiterovy vůle.

Původní evidenční list památky:

Nádrž na náměstí Rudé armády pochází z roku 1706, podstavec od V. Rendera z roku 1707, socha z roku 1735 od neznámého autora.

Series Navigation<< Herkulova kašna na Horním náměstí v OlomouciKašna Ptačí napajedlo na Lázeňském náměstí v Teplicích >>
Tagy