weby pro nejsevernější čechy

Sloup svatého Floriána v Chomutově

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Chomutov je dostatečně velké město na to, aby s v něm nacházela celá řada nejrůznějších památek, hodných pozornosti. A týká se to i sloupů a soch.

Na náměstí 1. máje, v blízkosti dominantního Trojičního sloupu, se nachází kašna se sochou svatého Floriána, která je ovšem jen novodobou variací na původní sochu, která dnes stojí ve skrytu Městské věže u farního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Socha sv. Floriána na novodobé kašně na náměstí v Chomutově

Podrobnosti o této „duální“ soše se lze dočíst v knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji na stranách 223 a 224.

Původní pískovcová socha sv. Floriána od neznámého autora pochází z roku 1726. Letopočet je skryt v chronogramu na kartuši pilíře „S. FLORIANO M. / Ne Ignes noceant VrbI / et fontem et aquas publicus / VnanIMI DeVotIone / ConseCraVIt / S.P.Q.C.“ Na levé stěně římsy podstavce je pak další letopočet 1831, zvýrazněný černou barvou (zřejmě rok opravy kašny). Socha byla z kašny ke kostelu přenesena už roku 1859.

Podle knihy Sochy Chomutova Jaroslava Pachnera (vydalo statutární město Chomutov 2013) zní nápis odlišně: S. FLORIANO MAIORE HONORATUM DONAVIT AGNES DITRICHAS VIRGINI UT DEVOTIONE CONSECRAVIT S.P.Q.C. /SALUS.PACEM.QUIETIS.CONCORDIA/. (Svatému Floriánovi mučedníku k větší slávě darovala Agnes Ditrichová, panna ze zbožnosti posvětila /spása.pokoj.klid.svornost/).

Florián je vyobrazen ve stylizované římské zbroji i s přilbou a chocholem. Na podstavci u nohou Floriána sedí andílek držící konev. Sochy svým provedením zapadá do místní pozdně barokní produkce černovických kameníků. V roce 2002 byla socha restaurována (doplněna a konzervována) v ateliéru.

Původní socha sv. Floriána u Městské věže

Kašna byla obnovena v letech 2001 až 2002 kameníkem Jiřím Rusým, osazena byla novou sochou svatého Floriána od akademického malíře a restaurátora Jaroslava Jelínka.

V knize Sochy Chomutova Jaroslava Pachnera (vydalo statutární město Chomutov 2013) se uvádí:

Při rekonstrukci chomutovského náměstí 1. máje bylo rozhodnuto, že bude obnoven i vodní prvek, který veřejný prostor obohacoval do poloviny 19. století. V roce 200 byla provedena rekonstrukce veškerých inženýrských sítí a asfaltový povrch náměstí byl nahrazen žulovou a křemencovou dlažbou. Novou kašnu sestavil z pískovcových prvků ohrazení a středového sloupu s chrliči roku 2002 kamenický mistr Jiří Rusý z Loun. … Novou sochu svatého Floriána na vrcholu sloupu provedl v tradiční podobě akademický sochař Jaroslav Jelínek (1963). Vzhled nové sochy je záměrně odlišný od původní barokní, která na kašně stávala do roku 1859. … Nová kašna zachovává osmiboký tvar. Z osmibokého středního sloupu tryská voda ze čtyř stylizovaných dračích hlav. U kašny, kde původně měla zůstat pěší zóna, byly vysazeny čtyři stromy.

Pro více podrobností sáhněte po zmíněné knize.

Novodobá kašna se sochou sv. Floriána

Series Navigation<< Sloup Nejsvětější Trojice v ChomutověSloup Panny Marie v Lokti >>
Tagy