weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie v Sokolově

This entry is part 128 of 131 in the series Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Když byl tento víkend víc než volný (aspoň pro mě, sport mě netankuje), prohrábl jsem archivy, abych objevil nějaké další sloupy. A překvapivě jsem narazil na jeden, který v již několikrát zmiňované kniza Mariánské a morové sloupy Čech a Moravy vůbec nefiguruje.

Naštěstí se o sloupu, který se nachází v Sokolově na Starém náměstí, nechají informace dohledat na internetu a to hned na několika místech.

Mariánský sloup z roku 1701 je dílem chebského kameníka Wilhelma Felssnera (spolupracoval na něm se synem Petrem Antonínem, jak prokazují jeho iniciály, objevené při rekonstrukci v roce 1994 na hlavici sloupu) na základě smlouvy, která byla podepsána 2. dubna 1699.

Sloup má čtvercovou základnu s vystouplými nárožími, na nichž jsou sochy světců: sv. Jakuba Většího – patrona sokolovského farního kostela, sv. Antonína Paduánského – patrona klášterního kostela, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Na základně je čtyřboký sokl s reliéfy andílků a granátových jablek. Vlastní sloup má hladký povrch a je zakončen korintskou hlavicí. Stupně jsou vyhotoveny ze žuly, sokly, sloup i sochy pak z jemnozrnného pískovce.

Původní barokní socha Panny Marie byla v 50. letech poškozena pádem a nebyla obnovena. V té době i ostatní sochy byly v dezolátním stavu (svatý Karel Boromejský byl pádem Immaculaty rovněž silně poškozen), proto v roce 1955 proběhly restaurátorské práce, které byly o rok později dokončeny osazením kamenné koule místo zničené Panny Marie. Další restaurátorské práce, týkající se i nedaleké kašny, proběhly v roce 1965.

Podoba mariánského sloupu bez Panny Marie z 90. let 20. století (foto z plánu města z roku 1994)

Náměstí se sloupem bez vrcholové sochy v osmdesátých letech 20. století

V letech 1995–1996 byl sloup restaurován studenty Akademie výtvarných umění v Praze pod vedením akademického sochaře docenta Petra Siegla. Tehdy byla vytvořena podle dochované fotodokumentace volná kopie zničené sochy Panny Marie, která je dnes (od 11. července 1996) opět osazena na vrcholu sloupu.

Volná kopie zničené Immaculaty – Panny Marie z roku 1996

Při posledních restaurátorských pracích v roce 2002 (opět Petr Siegl se spolupracovníky) bylo navrženo kovové ohrazení sloupu.

svatý Jan Nepomucký

svatý Florián

svatý Antonín Paduánský

svatý Jakub Větší

reliéfy na patě sloupu

Series Navigation<< Sloup Panny Marie v RokycanechSloup Nejsvětější Trojice v Rumburku >>
Tagy