weby pro nejsevernější čechy

Spravedlnost

Jižně nad Doubicí dominuje obzoru čedičový vrch Spravedlnost.

Na vrchol s vyhlídkou vede odbočka ze žluté turistické značky z Doubice do Chřibské. Cesta lesem vede svahem mezi porostem měsíčnice ke skalisku, na němž je u zábradlí umístěna panoramatická cedule a lavička. Vyhlídka je silně omezená, kolkolem vzrostlé stromy, zbývá už jen jeden jediný směr.

Spravedlnost(německy Irrichtberg) je zalesněný čedičový vrch (533 m n. m.) v Lužických horách, 1 km jižně od Doubice a asi 5 km jihozápadně od Krásné Lípy. Na severovýchodě svahu skalisko z pěti mocných čedičových sloupů zvaná Malá Spravedlnost. Vrchol byl místem výkonu hrdelního práva města Chřibská. Vrch je opředen pověstmi o strašidelném duchu Rohálovi (Hörndl). Z vyhlídkové plošiny je krásný výhled na západní část Lužických hor a na České Švýcarsko. Vrcholová partie je chráněna jako přírodní rezervace Spravedlnost.

Web o Lužických horách praví:

Spravedlnost je výrazný zalesněný čedičový vrch, vyčnívající asi 2 km severozápadně od Chřibské nad jižním okrajem Doubice. Jeho skalnatý vrcholek spadá k jihu a jihovýchodu strmým, asi 40 m vysokým srázem s členitou skalní stěnou, která je tvořená nepravidelnými vějířovitě uspořádanými čedičovými sloupky. Na svahu pod ní je lesem zarostlé suťové pole. Na severovýchodním svahu kopce je rozeklané skalisko z pěti mocných čedičových sloupů, zvané Malá Spravedlnost.

Na Spravedlnosti se nacházejí mimořádně pestrá a zachovalá lesní společenstva s řadou chráněných rostlin, kvůli nimž zde byla od roku 2004 vyhlášena přírodní rezervace, zabírající území o rozloze 11 ha. Převládá v ní květnatá bučina, v jejímž podrostu je hojná strdivka nicí, kostřava lesní, ječmenka evropská nebo sveřep Benekenův, na jaře zde kvetou kyčelnice cibulkonosná i devítilistá, hrachor jarní a dymnivka dutá. Na suťových svazích roste kromě buků ve větší míře také jasan, jilm a javor klen s poměrně bohatým podrostem měsíčnice vytrvalé. Na vrcholových skalách se vyskytuje vzácná kapradinka skalní a také některé teplomilné rostliny, z nichž je zvlášť nápadný skalník celokrajný.

Vrchol kopce byl údajně zpřístupněn již kolem roku 1840 schody se zábradlím, které krásnolipský Horský spolek pro nejsevernější Čechy v roce 1886 opravil a nově vystavěl nevelký přístřešek. V té době ještě na vrcholu stály také dva opracované kameny, pocházející údajně z doby rakouské triangulace. Po roce 1945 byl ale přístřešek na vrcholu zničen a vyhlídka nebyla udržována. Teprve v roce 1998 byla na skále umístěna lavička a nedlouho poté bylo obnoveno i železné zábradlí. Z vrcholu kopce býval pěkný výhled do širokého okolí, ale v současné době jej pozvolna zakrývají stromy. Výhled je proto možný už jen k jihovýchodu přes Chřibskou na hřeben Lužických hor s výraznými vrcholy Jedlové, Velké Tisové, Chřibského vrchu a Studence. Mezi kopci na východní straně vyčnívá i nejvyšší hora Luž a na jihozápadním obzoru můžeme spatřit výrazné Sedlo u Levína nebo Bukovou horu s vysílačem.

Podle pověstí měla být kdysi Spravedlnost místem výkonu hrdelního práva města Chřibské, ale pravděpodobnější je, že popraviště bylo někde na jejím úpatí. Tuto domněnku podporuje i stará zpráva, podle níž město v roce 1579 postavilo novou kamennou šibenici pod kopcem na místě později postaveného Fuchsova bělidla. K vrchu se také vztahuje lidová pověst o strašidelném duchu Rohálovi.

Na jihovýchodním úpatí kopce je v lukách samota Liščí Bělidlo (správněji Fuchsovo bělidlo), jejíž název svědčí o dávném pěstování a zpracování lnu. V břidlicovém obložení jednoho z domů je letopočet 1802. V dolině pod samotou je přírodní rezervace Marschnerova louka.

Series Navigation<< Písková vyhlídkaÚzké schody >>
Tagy