weby pro nejsevernější čechy

Skála Semmelstein v Jetřichovických skalách

Nedaleko rozcestí, na kterém se červená turistická značka a naučná stezka Jetřichovické stěny napojí na Vysokolipskou silnici a naučnou stezku Česká silnice, stojí skála Semmelstein.

Skála zdánlivě stejná jako řada dalších je jedním ze zastavení naučné stezky Jetřichovické stěny. Důvodem je skutečnost, že je „počmáraná“:

14. zastavení: Semmelstein

Za zákrutou přichází cesta nad roklí Käsegrund k čtrnáctému zastavení: Semmelstein. Na skále tu lze, kromě mezníku č. 40 z doby měření stabilního katastru, vidět i další letopočty, např. 1610a 1721 – data hraničních revizí. Reliéf na kovové ceduli naučné stezky připomíná kapitolu z historie obchodování dřívím, kdy se mezi odběrateli často objevovali lodní stavitelé. Kromě tzv. jetřichovických borovic, které se vyznačovaly válcovitým kmenem a deskovitou borkou, a proto byly vhodné na výrobu stěžňů, se zde kácely i duby na trupy lodí. Zdejší vrchnosti Clary – Aldringenům stavěli v 18. století výletní a obilné lodě i tesaři ze Saska (např. Christof Sallomonn či Valtin Hänsel z Reinhardsdorfu). Nebylo ničím neobvyklým, když si část prací nechali zaplatitv naturáliích – lodním dřívím, kterého byl v Sasku nedostatek.

Letopočty na skále Semmelstein

V urbáři panství Bynovec, který byl sepsán v roce 1722, je tato část hranic polesí popsána následovně (v opačném směru, od křižovatky s Českou silnicí):

„…Doprava pokračuje cesta zv. Böchofenweg (Pechofenweg, tj. Cesta smolné pece), která směřuje naVysokou Lípu, levá vozová cesta vede na Jetřichovice. Vpravo roste jedle, na jejímž kmenu je vyřezán kříž a vrchnostenské lesní znamení (= na panství Bynovec kovová litera „C“ – Clary). Odtud se České silnici říkává i Ditterbacher Weg, Jetřichovická cesta. Po sto dvaceti krocích je vlevo na skále kříž, písmena AK a letopočet 1610. Po osmdesáti krocích u rokle Kaaßgrund (Käsegrund) vlevo přes cestu na skále ve výšce šesti loktů kříž a pod ním písmena HR…“

Series Navigation<< Vyhlídka Kočičí kameny východně od Lázní LibverdaObří hlava v Kyjovském údolí >>
Tagy