weby pro nejsevernější čechy

Geopark VlnoKam u Brozan nad Ohří

Jižně od Brozan nad Ohří, u trasy červené turistické značky na břehu umělého ramene Ohře, je k vidění zánovní geologická expozice nazvaná VlnoKam.

V tuto chvíli neexistuje na mapy.cz, google odmítá podat jakoukoli informaci, nikde ani zmínka. Jediným zdrojem jsou tabule přímo na místě – na dřevěném stojanu jsou 4. Celkový plán dispozice, České středohoří a jeho horniny, Geologicky zajímavé lokality Českého středohoří a Příběh parku VlnoKam. Plus u každého „exponátu“ vlastní podrobná tabulka.

Krom obecného textu o geologii a horninách tedy upozornění na Panskou skálu, Radobýl, kamenná slunce, Plešivec, Bílé stráně na Litoměřicku, Mariánskou skálu. A nakonec vysvětlující text – má se údajně jednat o součást plánované naučné stezky (chybí ale jakékoli časové údaje, ať už o vzniku tohoto místa, či dalších plánech). Pár slov o vzniklém útočišti lesní a luční zvířeně, o vegetaci lužního lesa, o autorech a spolupracovnících, a samozřejmě nemohou chybět povinná loga. Snad vydrží, snad neupadne v zapomnění…

Series Navigation<< Švarcvaldská skalní brána ve Skalním divadle u Hamru na JezeřeJeskyně Pusté kostely u Svitavy >>
Tagy