weby pro nejsevernější čechy

Jeskyně Matěje Krocínovského v Besedických skalách

V Besedických skalách ve skalním městě Chléviště mezi místními vyhlídkami na trase žluté turistické značky Okruh Dr. E. Beneše je k vidění také jeskyně Matěje Krocínovského.

Jako vždy musím opakovat – jak to bývá, v pískovcích nejde o pravou jeskyni. Jedná se o puklinový útvar, prostor mezi skalními bloky, shora uzavřený, s „podlahou“ v několika úrovních.

Název dostala po luteránském kazateli Matěji Krocinovském, který se tu údajně kolem roku 1634 měl ukrývat. Spousta zdrojů uvádí, že byl po svém dopadení popraven, což wiki vyvrací:

Tento protestantský kněz a pobělohorský exulantský spisovatel, autor spisů o pronásledování nekatolíků (* asi 1583 v Chrudimi, + 7. ledna 1648 v Žitavě) byl vysvěcen na kněze roku 1612. Nejprve vedl duchovní správu v Mladé Boleslavi, pak v Polné. V roce 1618 se stal se farářem v Rychnově nad Kněžnou, později děkanem v Nymburce. Od roku 1621 v době násilné rekatolizace se skrýval a roku 1624 odešel do exilu.

Do Čech se vrátil roku 1631 se saským vojskem, které dobylo Prahu. Zde poté působil v Týnském chrámu jako pomocník zdejšího faráře Martina z Dražova. Po znovudobytí Prahy byl vyhoštěn do Saska. Odsud se tajně vrátil a usadil v Borku u Turnova. Na základě udání byl zajat a vězněn, ale 15. srpna 1636 podepsal revers, kterým se zavázal opustit Čechy. V případě návratu mu hrozil trest smrti, tedy pokud by mezitím neopustil svou víru.

Přesunul se do Žitavy, kde vydal celou řadu náboženských spisů včetně vzpomínky na své uvěznění Carceres Crociniani. Svou knihovnu odkázal městu Žitavě.

Series Navigation<< Vyhlídka Kde domov můj (Besedické skály)Husníkova vyhlídka (Besedické skály) >>
Tagy