weby pro nejsevernější čechy

Vyhlídka Labská stráž

Nad kaňonem Labe z Děčína až do Hřenska vede červená turistická značka, na které se nachází celá řada vyhlídkových míst. Nedaleko Děčína je to třeba pavilon Labská stráž.

Pískovcový pavilonek z let 1888-90 měl jednu dobu docela namále (jak je vidět z fotografií). Naštěstí prošel on sám i jeho okolí rekonstrukcí.

Turistické materiály praví:

U císařské promenádní cesty vedoucí z Kvádrberku byl v letech 1888 – 1890 děčínským okrašlovacím spolkem na hřbetu pískovcové skály postaven pavilonek (ve výšce 275 metrů nad mořem) podle architektonického návrhu stavitele Carla Höniga. Ke stavbě byly použity pískovcové kvádry, kopule a kuželky balustrádového zábradlí byly odlity tehdy poprvé použitou technologií armovaného betonu. Pavilonek v té době sloužil ke střežení přístupové cesty po vodě do Děčína – odtud také název vyhlídky. Z vyhlídky je nádherný výhled do kaňonu řeky Labe a na místní části Děčína – Loubí a Prostřední Žleb.

O rekonstrukci psal např. Děčínský Deník v roce 2017:

Rekonstrukce vyhlídky vyjde město, které je jejím vlastníkem, na téměř 1,5 milionu korun. Děčín navíc na opravu získal dotaci 250 tisíc korun z Fondu Ústeckého kraje.

Na vysoké ceně se podepsala nedostupnost vyhlídky. Vzhledem k tomu, že se nachází v lese a nevede k ní žádná silnice, těžká technika sem nezajede. K očištění stavby před samotnou rekonstrukcí navíc bylo potřeba na místo dostat elektřinu a vodu.

Oprava Labské stráže by měla trvat několik týdnů. Podle mluvčí děčínského magistrátu Markéty Lakomé dělníci rekonstrukci dokončí nejpozději na přelomu listopadu a prosince.

„Cílem projektu je obnovit historickou stavbu a zpřístupnit ji opět turistům a tím zvýšit atraktivitu Ústeckého kraje. Zahrnuje především opravu kupole, schodiště a zábradlí, jehož absence je nebezpečná,“ uvedl Jiří Veselý z děčínského magistrátu, který má stavbu na starosti.

Městská rada schválila záměr opravy Labské stráže koncem loňského září. „Železobetonová kopule zastřešení je poškozená. Na vrcholové věžičce chybí kovaná hrotnice. Ve vyhlídce bylo zlikvidováno zábradlí z betonových kuželek, včetně madel z pískovce. Zničené je i zábradlí po obvodu plošiny,“ vyjmenovala tehdy mluvčí města největší problémy pavilonu.

Nebo Český rozhlas sever ->

Město pak v roce 2018 psalo o znovuotevření ->:

Series Navigation<< Císařský výhled (Kvádrberk, Stoličná hora)Růžová vyhlídka nad kaňonem Labe >>
Tagy