weby pro nejsevernější čechy

Vyhlídka Václava Krčila

Na trase zelené turistické značky nad kaňonem Labe mezi Dolními Zálezly a Dubicí/Dubičkami je kromě vyhlášené vyhlídky Mlynářův kámen také vyhlídka, pojmenovaná po Václavu Krčilovi.

Dostupné prameny říkají, že šlo o významného člena KČST a později i KČT Ústí nad Labem. Václav Krčil (1892-1972), nestor začátků turistiky Ústecka, v klubu zastával hned několik funkcí.

Vyhlídka samotná leží mimo značku, s trochou pozornosti ji ale zájemci neminou. Jen je třeba si dát pozor a nenechat se zaskočit – vyhlídka není „na vrcholu“. Tam se nachází soukromý objekt za plotem, na němž visí upozornění, že k vyhlídce je nutno se vydat úzkou pěšinkou vpravo od vrat po vrstevnici. Po obkroužení kopce se dostanete pod konstrukci vysílače, kde je několik míst k rozhlížení mezi postupně narůstající vegetací. Bohužel směr vlevo je hodně omezený. Na zmíněný Mlynářův kámen dohlédnout nelze, je vidět jen část Dolních Zálezel. Výhled se otevírá víc vpravo, do vnitrozemí, dominují mu především Dubičky s kostelem svaté Barbory, u něhož je další vyhlídka.

Series Navigation<< Vyhlídka u kostela svaté Barbory v DubiciVyhlídka Mlynářův kámen >>
Tagy