weby pro nejsevernější čechy

Vyhlídka Havraní skály

Na trase zelené turistické značky mezi Novým Borem a Radvancem (Hraběcí cesta) je odbočka na masiv Havraních skal, na nichž se nachází vyhlídková plošina.

Na skalní hřeben vede ze zelené místní odbočka skrze převážně borovicové mlází úzkou pěšinkou. Skály, vystupující až 20 metrů nad okolní terén, jsou zajímavé samy o sobě, mapy.cz uvádějí věže Rozeklaná, Potupená, Půlená skála… Celkem jich má být sedm. Z hlediska geomorfologického členění přísluší k celku Ralská pahorkatina, podcelku Zákupská pahorkatina, okrsku Cvikovská pahorkatina. Podle místní pověsti představují Havraní skály za trest zkamenělé průvodce zlého rytíře Kraka sídlícího prý kdysi na hoře Klíč, který tu pronásledoval nevinnou dívku.

Ovšem to, co sem přivádí turisty, to je především vyhlídka. Kamenné schody opatřené zábradlím v roce 1829-30 nechal na vrchol nejvyšší a nejmohutnější věže (371 m n. m.)  vytesat tehdejší majitel panství Karel Kinský.Při úpatí skal nechal postavit údajně dřevěný altán. Prý tu kdysi bývalo popraviště sloupského hradu. Ku potěše všech kochajících se návštěvníků jsou tu kovové panoramatické tabule, na nichž je důsledně popsáno, na které kopečky se nabízí výhled. Spatřit tak můžete nejvyšší vrchol Lužických hor Klíč, Špičák nedaleko České Lípy, Chotovický vrch nebo kopce v okolí Sloupu v Čechách (včetně rozhledny Na stráži).

Series Navigation<< Große und Kleine OrgelKaiserkrone >>
Tagy