weby pro nejsevernější čechy

Schachtenstein

Na trase nedávno proznačené žluté turistické značky mezi hradem Děvín a Skalním divadlem v blízkosti Hamru na Jezeře se nachází nevýrazný vrch, proťatý důlním dílem.

V krajině dlouhé roky nepřístupné (vojenský prostor Ralsko), opuštěné a zapomenuté kopeček, který získal na zajímavosti částečným zpřístupněním stejnojmenné štoly. Byla by však chyba zůstat jen u informační tabule s výhledem do pukliny nebo si udělat jen krátkou pochůzku podél oplocení směrem vzhůru.

Mapy.cz tu neukazují žádné cesty ani vyhlídky, přesto je temeno kopce protkáno vychozenými pěšinami a z okrajů skal je sice omezená, ale přece jen jakás takás vyhlídka do okolní krajiny. A i když puklina zůstala kdesi vzadu, při našlapování má člověk pocit, že tvar terénu na vrcholu kopce není až tak úplně přírodní…

Z různých zdrojů:

Schachtenstein(372 m n. m.) je poměrně nevýrazný homolovitý vrch, který bývá často uváděn jen jako vedlejší vrchol Hamerského Špičáku (452 m n. m.). Schachtensteinem, stejně jako Hamerským Špičákem a Děvínem prochází polzenitová žíla ve středo- až svrchnoturonských křemenných a jílovitých pískovcích (na kontaktu pískovců železitých). Polzenity jsou bazické žilné horniny magmatického původu, pocházející ze značných hloubek, pravděpodobně až ze zemského pláště. Stáří severočeských polzenitů se odhaduje na 60 až 80 milionů let. Jméno horniny též odkazuje na ze severočeský region. Autorem názvu je německý geolog Karl-Hermann Scheumann (1881 – 1964), který horninu pojmenoval podle řeky Ploučnice (německy Polzen).

Geomorfologicky vrch náleží do celku Ralská pahorkatina, podcelku Zákupská pahorkatina, okrsku Kotelská vrchovina, podokrsku Děvínská pahorkatina a Jelenovršské části.

Schachtenstein je součástí přírodní památky Děvín a Ostrý, zahrnující i přiléhající vrchy na společné vulkanické žíle, která tvoří hřbetovou přímku: cca 400 m severovýchodně ležící již zmíněný Hamerský Špičák, a dalších cca 400 m na severovýchod ležící Děvín (435 m n. m.) se zříceninou hradu. Skupinu dotváří pískovcová stolová hora Široký kámen (430 m n. m.) nacházející se cca 800 m východně.

Vrch Schachtenstein je porostlý převážně borovicemi, na vrcholu i buky. Z rostlin se tu nachází řimbaba okoličnatá a kokořík vonný. Pochutnat si můžete na borůvkách a brusinkách. Z ptáků zde hnízdí sluka lesní a lelek. Ve skalních puklinách se zabydleli netopýři a vrápenci. Lesní porost brání výhledům do okolí. Nicméně z hrany východní skalní stěny se otevírá velice pěkný pohled na stolovou horu Široký kámen (430 m n. m.). Pohled je i na Hamerský Špičák.

Series Navigation<< Slunečná bránaKaňkov >>
Tagy