weby pro nejsevernější čechy

Čedičový lom pod Kamenickým kopcem u Zákup

Východně od Zákup na trase modré turistické značky a naučné stezky Zákupy se nachází obří, dnes již opuštěný, lom na čedič.

Je to tak nějak pořád dokola. Profláknutá pohádková Panská skála, občas propagovaný a stále v podstatě neznámý Zlatý a Stříbrný vrch, málokomu povědomý lom Klučky, úžasné Konojedské bochníky. Nemluvě o tom, že na čedičové varhany nemáme patent jen tady u nás v severních Čechách (třeba Rotava, Hlinky). A pak člověk narazí na super lokality v místech, kde vůbec nic nečeká…

Prý tu býval kopec. Vysoký kopec. Původně výška činila 466 metrů, po odtěžení je zhruba o 25–30 metrů nižší. O 20 metrů dál se nachází menší vrchol, který má „jen“ 435 metrů n. m. – jeho výška bývá na některých mapách uváděna.

Přibližně v období mezi roky 1900 až 1979 tu byl v provozu kamenolom. Kolem roku 1949 patřil pod podnik Československé státní silnice Liberec, poté byl předán do správy státního podniku Severočeský průmysl kamene, který byl několikrát přejmenován. Postupně došlo k odtěžení špice kopce a k zničení někdejší zahradní restaurace a vyhlídky na vrcholu.

Ve svahu přivráceném k Zákupům byla odtěžena část hornin, nahoře byly násypky a řada obslužných staveb. Lom obnažil sloupce čediče podobné známým varhanům na Panské skále, jsou však nestejné. Některé jsou svislé, jiné horizontální, tedy zřejmě z různých etap tuhnutí magmatu. Pokračující erozí a vlivem prorůstání terénu křovinami a stromy zarůstá jak lom, tak se snižuje i vrchní okraj skal.

Na horní partie kopce bez zřetelného vrcholu žádná značená trasa nevede, cesta k hornímu nezpevněnému okraji lomu je riskantní. Kolem masivu kopce a po všech svazích je však vedena řada lesních cest.

Něco odborného textu:

Mohutné těleso diatremy vyplněné explozivní brekcií a proražené pěticí žilných těles. Přes zdánlivé podobnosti chemického složení je zřejmá různá povaha těchto žil. Navíc je v celé svitě možné vyčlenit typy bohaté na draslík (K2O > 1 hm. %) a typy draslíkem chudé (K2O ≈ 0,5 hm. %). Některé z žil obsahují hojné xenolity plášťového a korového původu. Vzhledem k pestrosti horninových typů a vulkanologických fenoménů se jedná o nejzajímavější lokalitu zpracovávanou v rámci projektu.

A ještě jedna odborná reference, z FB Světa geologie:

Při výstupu na Kamenický vrch u Zákup se podíváte hluboko do jícnu dávno vyhaslé sopky. Samotný vulkán sice dávno zbrousila eroze, stejná eroze však také obnažila přívodní dráhu tohoto vulkánu. Stavba přívodní dráhy je pak dobře odkrytá dnes již opuštěným lomem. Lom odkrývá mohutné třetihorní sopečné těleso. Kráter sopky je vyplněn sopečnou brekcií s útržky čedičových hornin i hojnými cizorodými útržky okolních křídových hornin. Tyto horniny jsou dále proniknuty pěti sopečnými žílami odlišného složení.

Lom je úžasný ve své mohutnosti. Byť tu nejsou varhany v té podobě, jako na výše jmenovaných lokalitách, primární dojem je z mohutnosti odtěženého masivu. Klučky takový dojem nezanechají, protože jsou ve 2 patrech, tady před člověkem ční stěny v celé své výši. A hlavně – myslím, že tu nikoho nepotkáte ani v té nejdivočejší turistické sezóně.

Co se týče vyhlídky z horních partií lomu – na mapách.cz je vyznačeno místo s rozhledem, ke kterému jsem z modré značky nedokázal trefit. Vzal jsem to nakonec do srázu rovnou za nosem vzhůru. Ale opravdu pozor, kraje lomu nevypadají příliš bezpečně, byť na nich na mnoha místech rostou stromy.

Series Navigation<< Humboldtova vyhlídka u Větruše v Ústí nad LabemVyhlídka na SWAMP u Máchova jezera >>
Tagy