weby pro nejsevernější čechy

Vyhlídka Kde domov můj (Besedické skály)

Na trase žluté turistické značky Okruh Dr. E. Beneše, souběžné s Naučnou stezkou Besedickými skalami, je v západní části okruhu nad údolím řeky Jizery shluk vyhlídek ve skalním městě, zvaném Chléviště. Jednou z nich je vyhlídka Kde domov můj.

Pokud se chcete o zdejších vyhlídkách a historii Benešova okruhu dozvědět maximum, je nejlepší sáhnout po knize Marka Řeháčka a Jana Pikouse Příběhy skalních vyhlídek Českého ráje. O této vyhlídce je psáno na stranách 144 až 145.

Výběr informací z knihy:

Vyhlídku najdeme na nižší skále, jakémsi předstupni mohutného skalního bloku, jehož výčnělek podchází i přístupová cesta, které k výhledovému místu vede. Na samotnou vyhlídku musíme přejít ze skály po mostku tvořeném dvěma traverzami vyplněnými betonem. Překvapí, že vlevo nad námi na vyšším skalním bloku se najednou objeví zábradlí Husníkovy vyhlídky, která je téměř na dosah…

Skála je pojmenována podle slov české národní hymny, která roku 1934, v němž bylo rozhodnuto o zřízení vyhlídky, slavila sto let od svého vzniku. S návrhem nového názvu přišli členové České filharmonie. Podle nic prý slova hymny přesně odpovídala tomu, co před sebou při návštěvě tohoto místa viděli: voda Jizery v lučinách, borovice všude po skalinách, kam oko dohlédne i květy skvící se zjara v sadech v okolí Malé Skály. Okrašlovací spolek chtěl zdůraznit vděk Dr. Edvardu Benešovi za propůjčení jeho jména celé nové stezce, byla vyhlídka zprvu nazývána Benešova vyhlídka Kde domov můj. První část jména z názvu později zmizela…

Vyhlídka je proti okolním poněkud utopená, ve spodním patře, takže výhled je sice pěkný, ovšem v porovnání s ostatními „chudší příbuzný“.

Series Navigation<< Vyhlídka pod Křížovou horou u PohořanJeskyně Matěje Krocínovského v Besedických skalách >>
Tagy