weby pro nejsevernější čechy

Výšina královny Vilemíny

Na trase žluté turistické značky nad kaňonem Labe mezi Dubicí a Radejčínem se nachází vyhlídkové místo, pojmenované po nizozemské královně Vilemíně.

Na výšinu nevede značená cesta, a trefit k ní nebylo úplně jednoduché. Odbočka ze značené trasy není příliš zřejmá, stejně tak jako samotné vyhlídkové místo. I když stojíte přímo před ním, nenapadlo by vás, nebýt navigace v ruce, že za hradbou stromů a keřů, obklopujících místo pro ohniště, může vůbec něco být. A on je tam val z navrstveného kamení, z něhož se otevírá údajně nejlepší pohled směrem na jih…

Navíc tu na stromě visí cedule s obsáhlou informací, co a jak:

Nizozemská královna Vilemína (1880-1962), celým jménem Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje-Nassau, působila na trůně v letech 1898-1948. V roce 1885 v dětském věku 5 let pobývala se svojí matkou Emmou v teplických lázních. Ubytovány byly v budově Landhaus v dnešní ulici Pod Doubravkou. Po smrti svého otce Wilhelma III. byla prohlášena královnou, ale vzhledem k neplnoletosti za ni musela vládnout do roku 1898 jako regentka její matka Ema.V roce 1929 jí prezident Masaryk jako představitelce spřáteleného státu udělil československý Řád Bílého lva.

Dobu 2. světové války prožila v britském exilu, odkud koordinovala domácí protinacistický odboj. Československem projela ještě jednou v pozdější době. Cestou z berlínské olympiády v roce 1936 se zastavila v Broumově. V roce 1948 abdikovala ve prospěch své dcery Juliany.

Průvodce Českým středohořím autora Josefa Kafky z roku 1908 uvádí, že tato výšina, poskytující ještě rozsáhlejší panorama než od dubického kostelíka, byla pojmenována Vilemíninou výšinou, protože královna na ni osobně vystoupila. Další návštěvu Vilemíny v Čechách před rokem 1908 se však nepodařilo potvrdit z jiného zdroje. Je proto pravděpodobnější, že stezka z Prackovic do Dubic a tato výšina byly po Vilemíně nazvány u příležitosti její korunovace v roce 1898. V dnešní době je část výšiny porostlá stromy a křovinami, proto z žádného bodu neumožňuje kruhový rozhled. Místo, kde stojíte, poskytuje nejširší panoramatický výhled jižním směrem.

Series Navigation<< Vyhlídka nad jezírkem v Srbské KameniciVyhlídka na Vysokém vrchu >>
Tagy