weby pro nejsevernější čechy

Skála Homolka jižně od Bečova nad Teplou

Jižně od Bečova nad Teplou se poblíž silnice do Chodova v lese mimo značené cesty nachází přírodní památka Homolka, které dominuje „čedičový skalní výchoz s charakteristickou sloupcovou odlučností na svahu vrchu tvořeného porfirickým biotickým granitem„.

Ne nevelkém chráněnm území (0,5 ha) skalisko, upomínající na slavnější „varhanové“ kolegy, z jehož vršku je omezený rozhled přes špičky okolních vrchů.

Zde ->

Homolka (697 m n. m.) je bývalou sopkou a dnes vzácnou mineralogickou lokalitu. K vrchu se váže i několik pověstí, například že tu stávat hrad a zdejší princ si vzal dceru z protější skály. Její matka ale sňatku nepřála a všechny svatebčany zaklela do skal, dnes zvaných Zkamenělý průvod.

Wiki o lokalitě uvádí:

Homolka je přírodní památka ev. č. 605, která se nachází v okrese Karlovy Vary jižně od města Bečov nad Teplou, necelý jeden kilometr západně od Chodova, ve vrcholové části kopce Kupa (695 metrů). Výrazný homolovitý tvar se sloupcovou odlučností se zasloužil o vyhlášení této lokality přírodní památkou. Území bylo vyhlášeno v roce 1972 Okresním národním výborem v Karlových Varech jako chráněný přírodní výtvor, v roce 1997 byla ochrana novelizována a zařazena do přírodních památek. Výstup na vrchol je možný po úzkém vyšlapaném chodníčku zarostlým šípkem a trnkou. Při pohledu z vrcholu je výhled na hluboké lesnaté údolí řeky Teplé. Důvodem ochrany jsou skalnaté stráně s geologickými profily, paleontologickými nálezy a společenstvy skalních stepí. Péčí o území je pověřena správa CHKO Slavkovský les.

Horninové podloží tvoří žuly karlovarského plutonu, kde lze najít krystaly živce (ortoklasu) s dvojčitými srůsty, tzv. karlovarská dvojčata. Skalní výchoz tvoří vypreparovaný čedičový sopouch s charakteristickou sloupovou odlučností. Sloupy čediče jsou nepravidelné, na vrcholu kupy se projevuje desková odlučnost. Patrně se jednalo o izolovanou sopku výlevného charakteru. Na rozdíl od jiných památek třetihorního vulkanismu, kdy je struktura sopouchu odkryta těžbou kamene, došlo na lokalitě k vypreparování sopouchu přirozenou cestou: zvětráváním méně odolné okolní horniny, žuly.

Sloupce jsou pěti až šestiboké s průměrem do 20 cm. Skalní výchoz je udržován odkrytý a zbavován náletových dřevin i nánosu ogranického materiálu a zeminy.

Series Navigation<< Čertovo kopyto u Jezdecké cesty nad Tuhnicemi v Karlových VarechVyhlídka Muchomůrka na Hostibejku v Kralupech nad Vltavou >>
Tagy