weby pro nejsevernější čechy

Sloup se sochou Bolestného Krista (Ecce Homo) v Krompachu

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Na cestě k tzv. tisíciletému tisu v Krompachu se na odbočce z červené turistické značky skrývá ve stínu vzrostlých stromů středně vysoký sloup, známý jako Ecce Homo.

Kniha Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji je tentokrát velestručná, stačí jen a pouze jedna strana (105), protože se toho o sloupu zrovna moc neví.

Pískovcový sloup vysoký cca 2,5 mertu se sochou Bolestného (zbičovaného) Krista je památkově chráněn od 3. 5. 1958. Hranolový sokl s vysokou, pravoúhle odstupňovanou římsou. Nízký vypouklý sloup s hlavicí ve tvaru obráceného komolého jehlanu nese na vrcholu sošku Ecce Homo.

Dle letopočtu na samotném sloupku pochází sloup z roku 1745, v písemných pramenech se objevuje až v soupise soch krompašské farnosti z roku 1836. Podle některých zdrojů by samotná socha mohla pocházet snad už z 15. nebo 16. století. Vzhled by tomu nejspíš odpovídal – socha je ve výrazu velmi primitvní, skoro až neumělá.

Vpředu nápis

ECCE HOMO
MENSCH
BETRACHTE
SIEAN
DAS VNSCH
VLDIGE BLVT
1745 HMR
F . G

Sloup dal údajně postavit Josef Knobloch, zahradník z č. 18 či 19 v Krompachu na svém pozemku a udržování bylo povinností „ještě žijícího(!) zakladatele“. Více informací v knize není.

Krompašské rozhledy uvádějí překlad nápisu (Člověče, považ a pohleď na nevinnou krev) a údaj, že sloup by v roce 1776 opravován. Důležitý je ale následující úsek textu:

Doba a nepřízeň počasí se na tomto díle citelně podepsala. Sloup se pomalu začal rozpadat a hrozilo, že se zřítí.V roce 2016 schválili zastupitelé odkup pozemků pod sloupem do majetku obce a následněschválili návrh na restaurování této kulturní památky podle restaurátorského záměru BcA. Jana Fedorčáka. Náklady na restaurování sloupu byly vyčísleny částkou 180.469,50 Kč. V současné době si občané a návštěvníci naší obce mohou prohlédnout tuto jedinečnou kulturní památku v původní podobě. Projekt obnovy barokního sloupu podpořilo Ministerstvo kultury ČR částkou 100.000,00 Kč v rámci státní finanční podpory v programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, na obnovu nemovité kulturní památky – sloup se sochou ECCE HOMO (Bolestného Krista), rejstř. č. ÚSKP 17541/5-3074 a Liberecký kraj částkou 54.140,85 Kč.

Aktuálně je teda socha v pořádku a snad tak nějaký rok vydrží.

Info o restaurování sloupu

Celkový pohled

Nápis na čelní straně podstavce

Detail schodů pod podstavcem

Zadní strana podstavce sloupu

Vrcholová socha Krista Bolestného – Ecce Homo

Celkový pohled

Series Navigation<< Sloup svatého Jana Nepomuckého v PlanéSloup Panny Marie Bolestné v Chodové Plané >>
Tagy