weby pro nejsevernější čechy

Sloup svatého Jana Nepomuckého v Budyni nad Ohří

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

V parčíku v cípu ulic Pražská a Průhon v Budyni nad Ohří stojí přehlédnutelné torzo, které bývalo sochou svatého Jana Nepomuckého.

Ač se jedná o kulturní památku, zbylo pramálo. Zdroje se ani neshodnou, zda šlo o prostou sochu nebo sloup (Encyklopedie Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v ústeckém kraji sochu nezmiňuje). Neodpovídají si příliš ani fotografie – Památkový katalog ještě zobrazuje na soklu hlavici (je i popsána v textu), v červenci 2021 byl na vrcholu soklu položen jen kamenný zlomek, foto na wiki je jen holý sokl.

Foto na webu Památkového katalogu, krom hlavice je ještě patrný i rytý nápis na soklu

Památkový katalog uvádí:

Z původní památky zůstal na místě pouze sokl (torzo skulptury dobré umělecké úrovně a méně obvyklé skladby – použití nižšího širokého sloupu mezi soklem a vlastní sochou světce).–Osud sloupu a vlastní sochy světce je neznámý. Hranolový sokl má třístupňový podstavec, na vlastním soklu je pole s českým nápisem o zhotovení sochy. Nahoře je profilovaná přesahující římsa.

Sochu sv. Jana Nepomuckého původně tvořil sokl, na něm posazený sloup a vrcholová vlastní socha světce. Dnes je na místě pouze sokl, bude tedy popsán jen on. Hranolový sokl má poměrně vysoký třístupňový podstavec. Na širší a nižší dolní část navazuje vyšší a užší střed a poté následuje profilovaný hořejšek. Na přední stěně je vystouplé obdélné pole s dovnitř vykrojenými rohy, v němž je zbytek nápisu (starší evidenční list uvádí toto znění nápisu: „KE CTI BOZI A S. JANA NEPOMUCKEHO SAU TITO BOZI MUKA WISTAWENE NAKLADEM SEWERINA STELZIGA SAUSEDA MIESTA BUDINE“). Ostatní tři stěny jsou bez výzdoby, dnes značně deformované poškozením. Sokl ukončuje přesahující profilovaná římsa.

Poznámka: popis odpovídá stavu v červnu 2006.

Původní evidenční list památky ukazuje ještě (takřka) kompletní stav sloupu:

Na hranolovém soklu s římsou stojí krátký toskánský sloupek se soškou sv. Jana Nepomuckého, přidržujícího křížek. Zvlněná draperie, hlava uražena. Hrozí zničení, navrhuje se co nejdříve přemístit do areálu hradu.

Series Navigation<< Sloup Panny Marie jižně od PloskovicSloup Panny Marie v klášteře v Oseku >>
Tagy