weby pro nejsevernější čechy

Sloup se sochou svatého Petra v Mnichově

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

V obci Mnichov, v zatáčce silnice z Bečova nad Teplou na Mariánské lázně, stojí na travnaté ploše před domem čp. 46 sloup neznámého autora se sochou svatého Petra.

Kniha Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Karlovarském kraji si s jeho popisem vystačí na straně 37, protože se toho o něm ví pramálo.

Veškeré dostupné informace, dnes již neověřitelné, pocházejí z knihy, vydané roku 1932. Její autor, Anton Gnirs, v ní popisuje dnes již zcela nečitelný nápis na čelní straně podstavce. Podle něho nechal údajně v roce 1833 sochu ke cti svého patrona postavit rytmistr Peter Christl, narozený v domě čp. 22. Tento rytmistr je však autorem dochované pamětní knihy, v níž o sloupu není žádná zmínka. Dále Anton Gnirs uvádí, že další nápisy vypovídaly o opravách – v roce 1898 měl sloup nechat opravit Anton Utschig a v roce 1911 obec. Ani po těchto nápisech dnes na podstavci nezbyla žádná stopa.

Nic jiného se o sloupu neví, kromě toho, že byl prohlášen kulturní památkou Ministerstvem kultury v roce 1993. Památkový katalog uvádí následující popis:

Kamenná socha sv. Petra s klasickými atributy na vysokém sloupu s iónskou hlavicí s podstavcem zdobeným reliéfním festonem. Sokl je hranolový, zdobený festonem, na něm je vztyčen vysoký válcový sloup s iónskou hlavicí. Na vrcholu socha sv. Petra. Světec v kontrapostu, pravá noha uvolněná. Obě ruce ohnuté v loktech, levou drží otevřenou knihu, kterou deskami opírá o hruď, v pravé ruce položené na prsou drží dva klíče. Delší vlasy splývají na ramena. Oděn je v dlouhý šat, přes levé rameno splývá drapérie, jejíž pravý cíp vede k levému boku.

Sloup se sochou sv. Petra na travnaté ploše u silnice

Sloup s vrcholovou sochou sv. Petra

Detailní pohled na sochu sv. Petra

Podstavec, na jehož čelní straně je dnes nečitelný nápis

Detail podstavce sloupu

Dochovaný zdobný prvek nad zaniklým nápisem na podstavci

Series Navigation<< Sloup svatého Antonína Paduánského v KopciSloup Panny Marie v Práchni >>
Tagy