weby pro nejsevernější čechy

Sloup svatého Floriána a svatého Vavřince v Pnětlukách u Podsedic

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

V malém parčíku v místě křížení místních komunikací, tvořícím náves v Pnětlukách u Podsedic, stojí sloup se sochami svatého Floriána a svatého Vavřince.

V některých místech a městech lze potkat zvláštní sloupy, které mají na svém vrcholu „obojetnou“ sochu, stejnou na dvě strany. A občas lze potkat sloup ještě zvláštnější, kde se na hlavici zády k sobě potkávají dva různí svatí. Což je právě případ sloupu v Pnětlukách, části Podsedic. Sloup stojí v trojúhelné travnaté ploše obklopené asfaltem silnic a z jižní strany postupně zarůstá vysazenou zelení

Encyklopedie Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v ústeckém kraji se sloupu věnuje na stranách 543 a 544:

O vzniku pískovcového sloupu neznámého autora neexistuje žádný dochovaný písemný pramen. V soupise soch dlažkovické farnosti, kam byly Pnětluky přifařeny, z 2. prosince 1835 není sloup zmiňován. Teprve v dalším soupise, jenž byl sepsán někdy před rokem 1860, je stručně zmíněn jako statue sv. Floriána, postavená obcí na návsi.

V roce 1977 sloup restaurovaly akademické sochařky Taťána Konstantinová a Milada Kodadová – kniha cituje z restaurátorské zprávy ze 30. listopadu 1977. Památka byla tehdy ve velmi špatném stavu.

V roce 2009 je knihou konstatováno, že blízká vegetace sloupu nesvědčí, dotýkají se jej větve a vzlíná po něm vlhkost.

Památkový katalog uvádí:

Barokní dvoustranná socha sv. Floriána a sv. Vavřince z doby kolem roku 1720. Sochy postaveny k sobě zády a vybaveny zlacenými prvky. Sousoší umístěno na vysokém válcovém sloupu s prstencovou hlavicí a patkou, který je podložen hranolovým soklem s propadlými poli v ploše.

Původní evidenční list památky:

Sochy jsou umístěny na sloupu s eutazí a s hranolvým soklem, stojí otočené zády k sobě. Sv. Florián vylévá pravou rukou vodu na dům, který hoří před jeho pravou nohou, v levé drží korouhev. Je oblečen v tradičním oděvu, pravou rukou si přidržuje cíp pláště. Svatý Vavřinec má pravou ruku, ve které drží ratolest, položenou na prsou, levou přidržuje o sloup opřený rošt. Levou nohu má pokrčenou, kazule je shrnutá k pravému boku.

Series Navigation<< Sloup Nejsvětější Trojice v zahradě domu čp. 174 na návsi v PodsedicíchSloup Panny Marie jižně od Ploskovic >>
Tagy