weby pro nejsevernější čechy

Sloup Nejsvětější Trojice v zahradě domu čp. 174 na návsi v Podsedicích

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Poblíž rybníka na návsi v Podsedicích v zahradě soukromého domu čp. 174 stojí pozůstatek sloupu Nejsvětější Trojice, dostupnými zdroji většinou označovaný za „pouhou“ sochu.

Statue je kulturní památkou:

Barokní pískovcová socha Nejsvětější Trojice z poloviny 18. století má mohutný hranolový sokl, na němž je umístěná dosti drobná vlastní socha. Bůh Otec a Kristus sedí na obláčcích, mezi nimi je kříž s holubicí Ducha svatého, který oba přidržují. Provedení sochy má poněkud lidový ráz.

O tom, že jde o zbytek sloupu, je nepatrná zmínka v původním evidenčním listu památky:

Plastika z morového sloupu. Drobné kamenné sousoší umístěno přímo na kamenný sokl, chybí dřík sloupu. Postavy sedí na oblacích, vlevo Kristus, vpravo Bůh Otec, mezi nimi kříž. Kristus má pravou ruku na prsou, Bůh má levou ruku položenou na zeměkouli, vnitřní ruce drží sloup.

Že jde skutečně o bývalý sloup, potvrzuje Encyklopedie Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v ústeckém kraji na stranách 545 a 546:

Torzo sloupu se sousoším Nejsvětější trojice Triumfální neznámého autora. Na zadní straně podstavce nápis s chronogramem 1681:

DEO VIVO
TRINO VNIQVE
OB
PODSEDIZENSES
A PESTILENTIA
CONSERVATOS

Nápis informuje o tom, že sloup dali postavit roku 1681 obyvatelé Podsedic jako poděkování za ochránění od moru. V soupise soch dlažkovické farnosti, kam byly Podsedice přifařeny, z 2. prosince 1835 sloup nefiguruje. Teprve v dalším soupise, sepsaném někdy před rokem 1860, je uveden jako trojiční statue (na vysokém kamenném sloupu je z kamene vytesána Nejsvětější Trojice; slušná). Sloup je uveden i v pamětní knize obce, založené v roce 1925.

Kniha konstatuje stav v roce 2010 – Kolem podstavce částečně rozvalené kamenné stupně, prorostlé vegetací i dřevinami. Stupně spojeny zkorodovanými sponami, některé chybí. Abradovaný povrch kamene, mechy, lišejníky. Figurám chybí části končetin, Holubici Ducha svatého chybí hlava a dolní část těla. Stav se zjevně za tu dobu nezlepšil.

Series Navigation<< Sloup Panny Marie na náměstí krále Vladislava ve VelvarechSloup svatého Floriána a svatého Vavřince v Pnětlukách u Podsedic >>
Tagy