weby pro nejsevernější čechy

Sloup Nejsvětější trojice v Krásně

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Na plácku, nesoucím honosné jméno náměstí Nejsvětější Trojice, na dohled od kostela sv. Kateřiny, se v obci Krásno nachází sloup se sousoším (jaké překvapení) Nejsvětější Trojice. Na internetu se nedá najít skoro nic, snad jen tolik, že opravdu existuje. A vlastně ani kniha Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v karlovarském kraji není o mnoho sdílnější, sloupu jsou věnovány pouhé dvě strany (147 a 148). Naštěstí ale patří k těm, které od vydání knihy doznaly jen a pouze pozitivních změn, i když se o proběhlé rekonstrukci amatérsky nedá nic zjistit.

Kostel sv. Kateřiny

Sloup Nejsvětější Trojice

Detail renovovaného mřížoví kolem sloupu

Autorem sloupu, pocházejícího z roku 1806, je loketský sochař Johan Josef Wildt (viz signatura na sloupu).

Signatura na soklu

Schodišťové stupně, pilíře zábradlí a sloup jsou žulové, hlavice a vrcholové sousoší jsou z jemnozrnného pískovce.

Opravené schody a podstavec

V soupisu soch krásenské farnosti z roku 1835 je uváděn jako fundátor Benedikt Zikler (č.p. 264), který jej odkázal dědicům s povinností „dávat u něj konat litanie“. První zdokumentovaná oprava proběhla roku 1885, jak uváděl nápis na podstavci (Zu Ehren der heiligen Dreifaltigkeit renoviert von wohlthätigen Spendern in Jahre 1885). Ten ale, stejně jako texty na jednotlivých pilířích mřížoví kolem sloupu, vzal dávno za své. Znění textů z pilířů je zřejmě neznámé, jak dokládají fotografie, moc toho z nich většinou nezůstalo.

Zbytky nápisů na pilířích kolem sloupu

Anton Gnirs popisuje ve své knize z roku 1927 sloup v poněkud bohatší podobě, než v jaké ho lze spatřit dnes – „u paty sloupu stojí na soklu, vystupujícím z podstavce sloupu, socha Panny Marie“, „mezi čtyřmi soklovými pilíři s barokními vázami je sloup obklopen železnými mřížemi“, „mezi těmito piliři jsou ještě tři menší sokly s piniovými šiškami“, „na pilířích dvířek srojí malé sochy sv. Jáchyma a sv. Anny“. V archivech se nacházejí obrazové materiály, tento stav potvrzující.

Další osudy sloupu však byly zjevně neradostné – sloup samotný byl přelomen a vrcholové sousoší bylo při pádu velmi poškozeno, části soch zcela chyběly (ruce, kříř, celá holubice). Při opětovném sestavení byl sloup vychýlen doleva a sousoší bylo umístěno mimo osu, zábradlí zcela chybělo. Tragický stav v roce 2003 zobrazuje fotodokumentace v knize.

Současný stav je podstatně lepší – ač nápisy na piliřích zůstávají nečitelné, je mezi nimi obnoveno mřížoví, sloup je vyrovnán a především sochy Krista, Boha Otce a holubice Ducha svatého kolem kříže jsou zkompletovány do původní podoby.

Sloup s jasně patrnou stopou po jeho přelomení

Hlavice sloupu pod vrcholovou sochou

Nejsvětější Trojice – Kristus, Bůh Otec a na kříži holubice – Duch svatý

Stav sloupu před dokončením restaurování je k vidění na fotografiích z regionálních webů třeba zde nebo zde.

Series Navigation<< Sloup Nejsvětější trojice v LoktiSloup Nejsvětější Trojice v Horním Slavkově >>
Tagy