weby pro nejsevernější čechy

Sloup Nejsvětější Trojice u zámečku Pachtů z Rájova v Jablonném v Podještědí

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Ač má Jablonné v Podještědí něco kolem tří tisícovek obyvatel, do svazku Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji se dostalo několikrát. Jedním z nich je sloup na nároží bývalého loveckého zámečku.
Rokokový zámeček dal postavit ve 2. čtvrtině 18. století Jan Jáchym Pachta z Rájova, pán na Novém Falkenburku a Velkém Valtinově. Patrová stavba s trojhranným štítem a balkonem stála původně v lese a byla obývána hraběcím nadlesním. Protože budova stála při významné silnici na Žitavu a byla svou stavební úpravou vhodná, stala se roku 1737 stanicí jízdní pošty, později tu byl poštovní úřad. Na dvoře budovy bývaly stáje pro 12 koní. Spěšná jízda byla zrušena až roku 1883. 17. září 1779 byl hostem v budově císař Josef II., 19. srpna 1813 tu císař Napoleon přijal zástupce města (Jablonné v Podještědí je jediným městem v Čechách, které Napoleon navštívil).

Od r. 1802 stojí na rohu budovy sloup. Podle výše zmíněné knihy Nejsvětější Trojice, dle památkového katalogu se jedná pouze o sochu Boha Otce. Barokní pískovcový tordovaný sloup pochází nejspíš z první čtvrtiny 18. století. První písemná zmínka o něm je v soupise soch farnosti z roku 1850. Stavebníkem měl být poštmistr Johann Feuereisen.

Z již zmíněného památkového katalogu:

Na členitém podstavci hranolového základu je vepředu kruhové zrcadlo. Nad hlavní odstupněnou římsou je hranolový členitý nástavec s reliéfem ve středním poli, s výjevem Rafaela a Tobiáše (starý muž v bohatě rozevlátém plášti vede za ruku chlapce s pastýřskou holí – všechny ostatní prameny hovoří o reliéfu svatého Josefa s Ježíškem). Na bocích výjevu jsou křídlové nástavce s andílky a festony. Na bocích hranolu jsou nižší nástavce s vázami a boltci. Nad reliéfem několikrát zvlněná římsa, nad ní na mohutném soklu vztyčen 4 metry vysoký tordovaný dřík sloupu s akantovou hlavicí s reliéfními volutami, v nároží uzavřený římsovou deskou se středovými hlavicemi andílků. Nad římsou je socha Boha Otce sedícího na oblaku s anděly, na klíně mu spočívá koule s křížem (část je uražena), nad hlavou trojúhelný emblém boží prozřetelnosti.

V roce 1935 bouři nevole u Státního památkového úřadu vyvolalo přemalování celého sloupu bílou barvou, purkmistrovský úřad dostal v listopadu vytýkací dopis, aby byl sloup odlouhován a ponechán v přirozeném tónu. V roce 1981 byla při restaurování rekonstruována chybějící ozdobná váza. Dnešní stav není příliš povzbuzující, socha je viditelně poškozená, jedna váza opět chybí…

Horní část sloupu s vrcholovou sochou

Detail hlavice, nesoucí vrcholovou plastiku

Podstavec s reliéfem svatého Josefa vedoucího Ježíška

Detail sochařské výzdoby podstavce

Series Navigation<< Sloup se sochou Krista Salvátora v Jablonném v PodještědíSloup se sochou svatého Vavřince v Jiřetíně pod Jedlovou >>
Tagy