weby pro nejsevernější čechy

Sloup svatého Jana Nepomuckého v Horní Blatné

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Barokní sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z 1. čtvrtiny 18. století od neznámého autora stojí v levém horním rohu za kostelem sv. Vavřince na stejnojmenném náměstí v Horní Blatné.

Internetové zdroje tvrdí, že plastika vznikla ještě před svatořečením (Jan Nepomucký byl svatořečen až 31. května 1721), nicméně kniha Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v karlovarském kraji tuto hypotézu vyvrací. Na stranách 55 až 56 se lze dočíst, že obecní pamětní kniha, psaná před rokem 1878, uvádí, že zřizovatelem sochy byl obchodník Franz Adalbert Putz roku 1750. Tehdy mu propadlo zabavené zboží – kontraband a byl pozván na jednání do hlavní celnice v Praze.

Celkový pohled na sloup na trávníku v horní části náměstí

Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Vavřince

Před jednáním se prý vroucně modlil u hrobu sv. Jana Nepomuckého za zdar jednání. A protože dostal své zboží zpět, z vděčnosti nechal zhotovit světcovu sochu na náměstí. První dodaná socha byla nevyhovující, místo na sloup byla usazena na louce při cestě do Perninku u kaple. Až druhý pokus byl úspěšný a socha se ocitla na sloupu. Autora sloupu ani sochy neznáme, kniha jen uvádí, že po smrti fundátora převzela závazek péče o plastiku jeho dcera Františka Seelingová, a když prodala svůj dům Josefu Fischerovi, učinila tak s břemenem, že on bude o sochu dál pečovat.

Pár podrobností o sloupu:

Na žulovém čtyřbokém schodu stojí pískovcový hranolový sokl se žulovou patkou a silně přesahující, římsově profilovanou krycí deskou.

Sokl sloupu

V obdélné propadlině na čelní straně soklu je vysekán latinský nápis se zbytky černé barvy: „SANCTE IOANEVS NEPOMUCENE ORA PRO NOBIS“ (Svatý Jane Nepomucký, pros za nás). Na levé boční straně soklu je další nápis v latině se zbytky černé barvy: „RENOVATVM ANNO 18?9“ (opraveno v roce 18?9).

Nápisy na podstavci sloupu

Na podstavci stojí koryntizující sloup se žulovou patkou, hladkým pískovcovým dříkem s entasí a pískovcovou hlavicí sloupu, vyvedenou s hlavami andílků.

Pískovcový sloup s hlavicí

Detail podstavce sochy – vrcholové hlavice sloupu (novodobá kopie)

Na vrcholu sloupu je pískovcová socha světce v obvyklém kanovnickém úboru, v kontrapostu, s hlavou s biretem nakloněnou k levému rameni a s krucifixem, přidržovaným oběma rukama, opřeným o levé nadloktí. Socha bývala polychromována.

SVatý Jan Nepomucký

Ke sloupu vedou od prostranství u kostela kamenné schody.

Schody v trávníku ke sloupu

V roce 1992 provedli restaurování sochy akademický sochař Petr Vitvar a restaurátor Petr Záleský, při níž byla zničená ozdobná hlavice sloupu pod světcem nahrazena kopií (došlo k jejímu rozpraskání neodborným zásahem). Původní hlavice měla být opravena a umístěna v místním muzeu(?)

Dnešní stav je průměrný, pískovcový sloup se loupe a drolí, sokl kolem podstavce se rozestupuje a v nejhorším stavu jsou schody v trávníku.


Series Navigation<< Sloup Panny Marie ve ValčiSloup Panny Marie Polické v Horní Polici >>
Tagy