weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie Bolestné v Chodové Plané

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Na vyvýšeném prostranství na hraně svahu cca 30 metrů před vchodem do kostela svatého Jana Křtiele v Chodové Plané stojí sloup se sochou Panny Marie Bolestné.

V encyklopedii Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Plzeňském kraji se o něm píše na stranách 588 a 589. Jak už to tak často bývá, sloup není na svém původním, místě, stěhoval se roku 1924 z důvodu výstavby pomnínku padlým – po jeho zřízení stál totiž sloup za pomníkem zcela zakryt, proto mu bylo vybráno důstojnější místo.

O sloupu se toho moc neví, autor neznámý, materiál žula. Památkový katalog uvádí (shodně s evidenčním listem na portále NPÚ):

Hodnotné datované kamenosochařské dílo sestávající z hranolového podstavce, vysokého válcového sloupu s kompozitní hlavicí a plastiky Bolestné Panny Marie. Jedná se o dílo neznámého mistra, osazené na stávající místo až v r. 1924.

Na vysokém hranolovém podstavci, ukončeném římsou a členěném dvojicí roset ve čtvercových vpadlých polích, je osazen sloup s kompozitní hlavicí. Na jeho krycí desce v mírném kontrapostu stojící postava Panny Marie se zahalenou hlavou a v plášti, se skříženýma rukema. Na čelní straně soklu písmena I.H., na opačné letopočet 1706 a písmena I.P.H.M. Jedno z nejstarších datovaných kamenosochařských děl v regionu.

Výše zmiňovaná encyklopedie cituje z Dějin Plané od Eduarda Senfta z roku 1932, že snad jde o připomínku morové epidemie z roku 1703.

Dále pak cituje farní pamětní knihu, v níž je popsán transfer sochy:

Léta spásy 1924, dne 10. prosince, protože bylo mírné počasí, v šestém roce od zřízení Československé republiky, ke které bylo německé obyvatelstvo Chodové Plané volnes nolens připojeno, za arcibiskupa Františka Kardače, patrona Waltera hraběte t Berchemu, když farářem v Chodové Plané byl Adolf Hamminger, byla tato stará socha Matky Boží Bolestné … nákladem patrona přenesena ze svého starého místa…

Dále zápis zmiňuje, že zedník Josef Gruber z Chodové Plané, který transfer realizoval, nerozebíral sloup a sokl, proto autor zápisu vyslovil domněnku, že možná zůstala neobjevena listina osvětlující zřízení sochy. Písmena I.P.H.M. pak interpretuje s ohledem na původní umístění na starém hřbitově jako In Pace Hae (animae) Manent.

Jak je konstatováno v encyklopedii, již v roce 2014 stav sloupu vyžadoval restaurátorský zásah, což se do dnešní doby nezměnilo. Mechy, lišejníky, olámané hrany, poškozený povrch sloupu, neodborné tmelení, znatelná prasklina po rozlomení sochy na dvě části.

Celkový pohled na sloup se sochou Panny Marie Bolestné

Čelní strana soklu s ornamentální výzdobou

Boční strana soklu

Zadní strana soklu se vročením

Boční a zadní strana soklu

Vrcholová socha Panny Marie Bolestné

Detail hlavice sloupu pod vrcholovou sochou

Detail nasazení sloupu na sokl

Celkový pohled na sloup se sochou Panny Marie Bolestné

Series Navigation<< Sloup se sochou Bolestného Krista (Ecce Homo) v KrompachuSloup Panny Marie s Ježíškem v Údlicích >>
Tagy