weby pro nejsevernější čechy

Sloup se sochou Ukřižovaného v Místě

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Když jsem projížděl směrem ke hradu Hasištejnu, zahlédl jsem v obci Místo u kostela koutkem oka světecký sloup. Jaké bylo moje překvapení, když jsem zastavil a prošel se…

Obec Místo je totiž zvláštní místo. Když jsem se v loňském roce podivoval, kolik světeckých sloupů je k vidění v Klášterci nad Ohří, tak se to nakonec na tak velké město dá vstřebat. V Místě žije něco přes 400 obyvatel a těch sloupů jsem tu já objevil 6, podle knihy Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji je jich tu ještě víc…

DSC_6804.JPG

Kostel sv. Trojice v obci Místo

DSC_6838.JPG

Sloup se sochou Ukřižovaného

Tenhle první, umístěný na travnaté ploše jižně u kostela sv. Trojice u silnice, nese ve vrcholové části sochu Ukřižovaného a původně stával v Kralupech u Chomutova. A tím se i vysvětluje počet těchto památek v obci, většina z nich sem totiž byla přemístěna z vesnic, které na Chomutovsku zanikly v důsledku těžby uhlí v dole Nástup.

DSC_6807.JPG

Socha Ukřižovaného spasitele na kříži na vrcholu sloupu

Sloup, jehož jsem si všiml jako prvního, je z roku 1714 (podle památkového katalogu z roku 1730) a jeho autor je neznámý. Na fundamentu je osazen hranolový sokl se sloupem z pískovce, na jehož vrcholu je kamenný kříž se sochou Ukřižovaného spasitele.

DSC_6808.JPG

Celkový pohled na sloup u zdi kostela

Na čelní straně podstavce sloupu je reliéf Panny Marie Bolestné, na levém boku sv. Šebestián, vpravo sv. Roch a na zadní straně je reliéf sv. Rozálie (podle památkového katalogu sv. Donáta).

DSC_6811.JPG

Reliéf Panny Marie Bolestné

DSC_6815.JPG

Reliéf svatého Šebestiána

DSC_6812.JPG

Reliéf svatého Rocha

DSC_6814.JPG

Reliéf svaté Rozálie (nebo svatého Donáta)

V památkovém katalogu evidován a popsán zde ->

Sochařské dílo z roku 1730 se nachází před jižním průčelím kostela Nejsvětější Trojice. Na fundamentu je osazen hranolový sokl se sloupem, který je zakončen krucifixem. Sokl zdobí reliéfy Panny Marie, sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Donáta.

Původní evidenční list památky je překvapivě ještě stručnější:

Provedeno z pískovce. Na stupni vztyčen hranolový podstavec s reliefy. Na něm sloup s kompozitní hlavicí ukončený křížem.

Sloup byl od kostela z Kralup transferován v roce 1973, kdy ho restauroval akademický sochař Michael Bílek, z jehož zprávy výše zmíněná kniha obsáhle cituje (sloupu jsou věnovány strany 339 až 341). Jeho aktuální stav je vcelku uspokojivý.

DSC_6816.JPG

Pohled na stupně pod soklem podstavce sloupu

Series Navigation<< Sloup Nejsvětější Trojice v MístěSloup Panny Marie v Bochově >>
Tagy