weby pro nejsevernější čechy

Sloup se sochou svatého Josefa s Ježíškem v Údlicích

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

V obci Údlice na Chomutovsku stojí na západní straně Náměstí pískovcový sloup se sochou sv. Josefa s Ježíškem, připisovaný Janu Brokoffovi.

Náměstí s velkým „N“ není pravopisnou chybou, ono se tak prostě jmenuje… Obec Údlice pro mne byla stejným překvapením, jako Místo, které jsem objevil cestou na Hasištejn. Sice mi mapy.cz ukazovaly při hledání cesty na židovský hřbitov v okolí kostela neobvyklou koncentraci značek pro kamenné památky, ale nebral jsem to příliš vážně. Ale měl jsem. Je jich tu plno, zjevně svezených z dnešní hnědouhelné pánve. Encyklopedie Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji z nich eviduje všeho všudy jen tři.

Tento sloup je ve zmíněné knize popsán na stranách 402 a 403. Podle ní ho lze datovat kolem roku 1700. Podle Památkového katalogu sochařské dílo vzniklo okolo roku 1716. Dnes ani tento sloup není na původním místě, byl roku 1976 přesunut z původního míásta před budovou NV do parčíku uprostřed náměstí.

Celkový pohled na sloup se sochou sv. Josefa s Ježíškem v parčíku na Náměstí

Objekt tvoří fundament, dvojitý sokl a toskánský sloup na jehož vrcholu je figura sv. Josefa. Muž drží v náručí malého Ježíše.

Sloup se sochou sv. Josefa s Ježíškem

Detail vrcholové sochy

Detail vrcholové sochy

Detail vrcholové sochy

Na čelní straně podstavce se nalézá reliéfní znak Hrzánů z Harasova a pod ním nika (v encyklopedii chybně umístěna nad ervb), v níž údajně stávala soška sv. Barbory. Na levé straně je Kristův monogram IHS s křížem a hřeby, na pravé mariánský monogram.

Základna sloupu

Hák na lucernu

Erb Hrzánů z Harasova s prázdnou nikou

Detail erbu Hrzánů z Harasova

Ježíšův monogram

Ježíšův monogram

Mariánský monogram

Mariánský monogram

Detail opravených schodů pod podstavcem

Písemná první zmínka o sloupu pochází z roku 1780 v údlické farní pamětní knize, kde je jen stručná zmínka o existenci 11 loktů vysokého kamenného sloupu se sochou sv. Josefa. Až o mnoho let později, v soupise soch údlické farnosti z 1. listopadu 1835 se lze dočíst, že byl zřízen bývalým majitelem panství Červený Hrádek hrabětem Janem Adamem Hrzánem z Harasova na pozemku města, které se o sloup stará.

Dokumentovaná oprava proběhla roku 1926 – socha byla natřena, opraveno dnes neexistující zábradlí, odstraněno bylo klekátko, které poškozovaly děti. Práce provedl malíř Franz Ihln. Poslední restaurování sloupu proběhlo v roce 2011. Podrobnosti najít nedokáži.

Series Navigation<< Sloup Nejsvětější Trojice v ÚdlicíchSloup Panny Marie v Chodově >>
Tagy