weby pro nejsevernější čechy

Sloupová Boží muka s reliéfy ve Skalici u České Lípy

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

V obci Skalice u České Lípy na křižovatce cest u č.p. 83 stojí pískovcový sloup Bolestného Krista, který je jednou ze zastávek naučné stezky Po památkách obce Skalice u České Lípy. Bohužel, i když je naučná stezka podpořena evropskými penězi, informační tabule u tohoto sloupu je (podle nátury) k smíchu nebo k pláči. Skoro bych úroveň textu považoval za obecný příklad úrovně smysluplnosti využití prostředků – copak kdokoli, kdo se jen trochu o věc zajímá, může schválit a vypustit něco takového?

„Ve výklencích na podstavci jsou reliéfy Panny Marie s Ježíšem, sv. Floriána, muže opírajícího se o mříž a klečícího muže s křížem v náručí. Nad podstavcem je patka a dřík s hlavicí, v jejíchž mělkých výklencích jsou vystouplé reliéfy: sedící muž, 2x reliéf muže s kalichem a muž s lebkou v ruce, který má vedle sebe kříž.“

Informační cedule naučné stezky u sloupu

„Odborný“ text

Nemusím si k ruce ani brát svůj oblíbený zdroj, knihu Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji, kde jsou sloupu věnovány strany 124 a 125, abych na první pohled poznal, že onen opírající se muž je svatý Vavřinec s roštem, na němž byl upečen!

Takže raději vyjděme ze zmíněné knihy. O historii sloupu se toho moc neví. Ani Památkový katalog toho moc neuvádí. Písemně je sloup poprvé zmiňován v soupise soch skalické farnosti roku 1835 a jeho vznik je kladen do roku 1780, jeho zakladatelem měl být Adam Grossmann, obchodník ze Skalice, který nechal sloup postavit na pozemku Sigismunda Glanze, kupce z čp. 83.

Pohled na sloup z levé strany

Čelní pohled na sloup

Pohled na sloup z pravé strany

Na podstavci jsou reliéfy Piety (vpředu), sv. Vavřince (vlevo), sv. Floriána (vpravo) a sv. Jana Nepomuckého (vzadu).

Pieta na čelní straně podstavce

Svatý Vavřinec

Svatý Florián

Svatý Jan Nepomucký

V kapličce na sloupu pak v nice Bolestný Kristus (vpředu), Kristus na hoře Olivetské (vlevo), sv. Barbora (vpravo) a sv. Jeroným (vzadu).

Kristus Bolestný

Kristus na hoře Olivetské

Svatá Barbora

Svatý Jeroným

Na kapličce stojí socha Krista s křížem.

Vrcholová socha Krista

Zadní pohled na vrcholovou sochu

Kolem sloupu býval kovový plot, pocházející z počátku 20. století, po němž dnes není ani stopa, stejně jako po lípě, která podle popisu rostla v těsném sousedství. Reliéfy v kapličce nesou stopy polychromie, celý sloup se proti popisu z knihy zdá nedávno opravený, i když cihlový podklad pod podstavcem a rozpadající se sokl příliš důvěry nevzbuzují.

Aktualizace červenec 2021:

Sloup prošel neuvěřitelnou proměnou. Byť web spolku Drobné památky severních Čech zakonzeroval stav v dávné historii a zřejmě se na opravách nepodílel, je okolí k nepoznání. Sloup dostal pískovcovou balustrádu – viz foto.

Již historické foto na webu spolku Drobné památky severních Čech
Series Navigation<< Sloup Panny Marie Bolestné v BrtníkáchSloup Panny Marie v Mostě >>
Tagy