weby pro nejsevernější čechy

Pilíř s Ukřižovaným a reliéfem Bolestné Panny Marie v Místě

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Další sloup, patřící do katastru obce Místo, je k vidění na cestě jen kousek před hradem Hasištejn. Původně stával v obci Krbice, zaniklé 1983 v důsledku těžby hnědého uhlí.

Na nízkém stupni stojí osmiboký pilíř s hlavicí, pod níž se v nice nalézá vysoký reliéf Panny Marie Bolestné. Na hlavici samotné je Golgota s lebkou Adamovou (motiv na zdejších sloupech poměrně častý, nikde jinde jsem si ho zatím nevšiml). Vrchol zdobí novodobý jednoduchý kříž, který zřejmě nahradil původní kříž s korpusem Krista.

DSC_6863.JPG

Celkový pohled na pilíř s křížem a reliéfem Panny Marie

DSC_6865.JPG

Reliéf Panny Marie Bolestné

DSC_6866.JPG

Adamova lebka a novodobý kříž na vrcholu sloupu

Čelní strana pilíře nese na tři boky zalomený nápis s datací 1741 a jménem zřizovatele Gottfrieda Hentsche z Krbic. Na dříku samotném je pak letopočet renovace 1934.

DSC_6867.JPG

Nápis ve spodní části sloupu

DSC_6868.JPG

Dřík sloupu s datem renovace a znatelným poškozením

V soupisu soch krbické farnosti byl sloup popsán 7. listopadu 1835 farářem K. Tschechnerem „při polní cestě u pole M. Anny Pragerové a farního pole“. V novém soupise faráře Heinricha Antona Glasera z 30. ledna 1837 se píše, že místo původního kříže je na vrcholu jen kámen se železným křížkem. Vlastivěda chomutovského okresu z roku 1898 udává, že roku 1894 sloup restauroval Joh. Enzmann.

Sloup je místy porostlý mechy a jsou na něm znatelné různé opravy – reliéf Panny Marie je vyspravován tmely, nese však už viditelné opotřebení. Dřík samotný byl zřejmě přelomen a rozbit na několik částí, jeho znovusestavení neproběhlo příliš citlivě.

V knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji jsou sloupu věnovány strany 345 a 346.

Series Navigation<< Sloup Panny Marie s Ježíškem u hřbitova v MístěSloup se sochami Ukřižovaného a Bolestné Panny Marie u hřbitova v Místě >>
Tagy