weby pro nejsevernější čechy

Boží muka v Hejnicích

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

V Hejnicích u křižovatky ulic Jizerská, Lázeňská a Klášterní, v sousedství Riedlova domu (rodiště zakladatele sklářské tradice v Jizerských horách), v němž je dnes pekárna, stojí netypická boží muka.

Jedná se o památku na první pohled vcelku nezajímavou, ale velmi hodnotnou. Boží muka mají symbolizovat sloup, u nějž byl z rozhodnutí Pontia Piláta bičován Ježíš Kristus. Typické pro boží muka je jejich umístění při cestách (často poutních) a v místech, kde někdo zahynul či se udála pro zhotovitele významná událost. Jedna z nejstarších na Frýdlantsku stojí právě zde u zmíněného domu č. p. 175. Datována jsou do roku 1673.

Riedlův dům č. p. 175, u něhož stojí boží muka

Podrobnější historii a popis lze nalézt na webu Památkového katalogu.

Donátorkou sloupu byla Marie Angela provdaná de Nouncle, dcera Petera Antona de Lamotte, Valdštejnova kapitána pocházejícího ze starého francouzského rodu. Ten získal v roce 1624 lenní statky Poustka (Wustung) a Boleslav (Bunzendorf).

Památkově chráněno od 3. 5. 1958. V roce 2006 byla památka z bezpečnostních důvodů přesunuta dál od hlavní komunikace.

Nízký kvadratický sokl s římsičkami nese subtilní čtyřboký profilovaný dřík. Na něj navazuje válcovitý sloup s entazí a profilovanou hlavou. Hlavice ukončena čtvercovou profilovanou římsičkou, na níž spočívá kvadratická kaplice zakončená jehlanem s kamenným křížem. Kaplice je ze všech stran opatřena mělkými výklenky. Na západní straně vidíme ve výklenku tesaný erb s jelenem ve skoku, korunou a letopočtem: „16 73“. Západní výklenek nese špatně čitelný tesaný text: „MARIA ANGELA / VON NANCKL / WITTIB GEBORNE / VON FRINTROP / GENANNT / LAMOTIN.“. Ve zbývajících výklencích se nacházely malované obrázky Panny Marie Bolestné a Krista na hoře Olivetské – dnes jsou oba výklenky prázdné.

Celkový pohled na boží muka v Hejnicích
Ukotvení podstavce božích muk v terénu
Ukotvení podstavce božích muk v terénu
Ukotvení podstavce božích muk v terénu
Celkový pohled na boží muka
Celkový pohled na boží muka
Kaplice na vrcholu sloupu
Erb a letopočet na čelní straně kaplice
Nápis na zadní straně kaplice
Prázdné místo po malovaném obrázku
Prázdné místo po malovaném obrázku

V encyklopedii Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji je uvedeno:

Series Navigation<< Sloup Panny Marie v OsečnéSloup Panny Marie v Hejnicích >>
Tagy