weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie ve Hřebenech

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Naproti pěšině k zámku-hradu Hartenberg  v ohybu cesty z obce k bývalému pivovaru stával sloup s vrcholovou sochou Panny Marie Immaculaty.

Sloup, který v podstatě neexistuje, je evidovanou kulturní památkou. Býval „partnerem“ nedalekému zmíněnému Hartenbergu, ovšem 20. století mu štěstí nepřineslo. Roky tu po něm nebyla ani stopa. Na lepší časy se blýsklo na přelomu let 2010/2011, kdy byl restaurován podstavec a sloup. Práce provedli restaurátoři Václav Mašek, Petr Siegla Richard Polák. O samotném sloupu není v Památkovém katalogu ani slovo, popisu se dočkala jen dochovaná socha, která je v současnosti v expozici muzea v Sokolově:

Barokní socha Panny Marie Immaculaty z roku 1696. Provedeno z pískovce cca 3 m vysoké. Na nízkém stupni zděný podstavec 160 × 16 cm. Na něm osazen hranolový podstavec 130 × 130 cm ukončený profilovanou římsou. Na čelní straně špatně rozeznatelný znak, nad ním v pásce iniciály F.M.HG.V.V.I.L. a nad horními okraji znaku vlevo číslice 16 EM:H. O: VH 96. Na dalším hranolovém podstavci vztyčen kompositní sloup, který nese plastiku Panny Marie. Figura v slabě životní velikosti stojící na půlměsíci v kontrapostu. Ruce má sepjaty na prsou.

Info o sloupu je v knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře  v Karlovarském kraji na stranách 137 a 138:

V archivních pramenech se s mariánským sloupem v Hřebenech setkáváme pouze v soupise soch farnosti v Krajkové z roku 1837, kdy je popisován jako „kamenný sloup s kamennou sochou Panny Marie na rovněž kamenném podstavci“. Stav sloupu, stojícího „v zahradě vrchnostenského domu čp. 10“, je tu označen jako dobrý. Fundátor sloupu již tehdy nebyl znám, povinnost jej udržovat přináležela „hraběcí vrchnosti“. V další variantě soupisu z téhož roku je poznámka, že vrchnostenský úřad ve Hřebenech se k udržování zavázal 8. listopadu 1837.

Vrcholová socha byla do muzea v Sokolově dle sdělení ředitele muzea ing. Berana přemístěna někdy v letech 1994-96. Podle sdělení pana Loose, který hrad Hartenberg opravuje, transfer organizoval na počátku 90. let pan Brtek, pracovník muzea v Mariánských Lázních. Dřík a podstavec zůstaly ležet u fary v Krajkové (kde jej nalezli v roce 2003 i autoři uvedené knihy).

O sloupu je zmínka i v důkladné encyklopedii Sokolovsko: Umění, památky a umělci do roku 1945, kde se na straně 265 lze dočíst:

Kamenný hladký dřík na čtverhranném soklu byl zakončen antikizující hlavicí a na menším podstavci stála na srpku měsíce a se sepjatýma rukama socha Panny Marie (tzv. Assumpta, Nanebevzatá). Skulptura z křemenného pískovce má atributy vrcholného baroka (draperie, vroucí výraz tváře), autor není znám. Některé determinační údaje uvádí podstavec, na němž je vytesán erb Hrzánů z Hrzánova, monogram donátora (F.M.H.G.V.H.) a datace 1697. Prozatím není vysvětlena přímá spojitost donátora s Hartenbergem. Mariánský sloup byl na jaře 1990 povalen vandaly a od dubna 1990 je socha Panny Marie v expozici sokolovského muzea. Restaurovaný sokl se sloupem byl opětovně vztyčen.

Nalezeno na netu:

Atmosféru hradu Hartenberg a protějšího svahu se sloupem na kterém trůní socha Immaculaty zachytil před téměř 70 lety Karel Šrámek svými akvarely. Regionální malíř a ilustrátor se narodil v roce 1900 a do své smrti v roce 1957 zachytil mnoho památek, přírodních scenerii či smírčích křížů severozápadních Čech. Socha Panny Marie Immaculaty je v současnosti v Sokolovském muzeu, na ostrožně proti hradu se vyjímala od roku 1697 jako svatební dar od rodiny Hrzánů.

Series Navigation<< Sloup s kaplicí (boží muka) v Horní ulici v Českém KrumlověSloup Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří >>
Tagy