weby pro nejsevernější čechy

Sloup se sochami sv. Jana Nepomuckého, sv. Vojtěcha a sv. Václava v Mostě

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Už jsme tu párkrát zmínili, že v Mostě vlastně není nic na svém původním místě (Sloup se sochou Anny Samotřetí v Mostě, Sloup Panny Marie v Mostě), čehož nejznámějším dokladem je děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie – a také jeho okolí, v němž se nachází několik přestěhovaných světeckých sloupů.

U boční fasády kostela je k vidění sloup se sochami sv. Jana Nepomuckého a zemských patronů sv. Vojtěcha a sv. Václava, který stával ve starém Mostě na II. (Minoritském) náměstí. Nejvíce informací o pilíři je k dispozici v knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji (strany 807 až 812).

DSC_4157.JPG

DSC_4172.JPG

DSC_4221.JPG

Celkový pohled na nové umístění sloupu u přesunutého děkanského kostela

Chronogramy na samotném sloupu informují, že roku 1719 ke cti českých patronů dal sloup postavit pivovarník Michael Laube, významný měšťan a sládek pivovaru v Kopistech. Autor nikde písemně dokladován není, má se ale za to, že jím je sochař Jan Adam Dietz.

DSC_4163.JPG

DSC_4165.JPG

DSC_4166.JPG

Nápisy s chronogramy v kartuších na pilíři

Písemné zmínky pocházejí z roku 1779, kdy ke sloupu mířilo procesí při padesátých oslavách kanonizace sv. Jana Nepomuckého, a 29. března 1837 popsal sloup mostecký děkan P. Josef Elstner v soupise soch mostecké farnosti. Už v té době byla řeč o bývalém pozlacení statuí. Taktéž je popisována výzdoba výzdoba výběžků (konzol), kdy v tom čelním bývalo v relikviáři nedochované znázornění světcova jazyka, obklopené pěti hvězdami. Sv. Jan Nepomucký měl v pravici původně olivovou ratolest.

DSC_4158.JPG

DSC_4169.JPG

Kamenný relikviář na čelní straně pilíře

V roce 1879 byl renovován minoritský klášter a při té příložitosti i sousoší. Roku 1915 žádal zemský konzervátor o posouzení oprav a očištění od nevhodně užitých olejových barev, roku 1916 pražský sochař Jakob Kozourek připravil rozpočet, k restaurování ale zřejmě nedošlo. Roku 1924 městská rada projednávala nevhodné užívání okolí sloupu – ochranné řetezy byly přetrženy a tak z jedné strany bylo odkladiště odpadků a z druhé strany oblíbené místo dětských her. Řetezy a poškozená místa byla opravena.

Roku 1938 se měly opravit všechny památky města, předválečná politická situace nakonec akci zabránila. Snaha purkmistrovského úřadu byla obnovena o rok později, 28. srpna 1939 akademický sochař Anton Scall z Teplic-Trnovan vypracoval rozpočet, ale k opravám opět zřejmě nedošlo.

DSC_4153.JPG

Vrcholová socha svatého Jana Nepomuckého

DSC_4154.JPG

DSC_4162.JPG

Svatý Václav

DSC_4156.JPG

DSC_4168.JPG

Svatý Vojtěch

V roce 1976 bylo sousoší při likvidaci starého Mostu prozatímně přemístěno na zahradu fary do Českých Zlatníků. Transfer zajistili akademičtí sochaři Karel Pauzer a Bořivoj Rak, kteří zajistili také nejnutnější opravy při osazení. V roce 1989 se pilíř stěhoval zpět do Mostu a byl usazen k děkanskému kostelu, kde konečně proběhlo restaurování (akademičtí sochaři Jiří Volf a Jiří Kaifosz).

DSC_4222.JPG

Informační tabulka na patě pilíře

Vlastní architekturu sloupu tvoří mohutný kamenný válec, vyrůstající z válcovitého soklu odsazeného profilací. Ve spodní rozšířené části sloupu jsou v bohatých barokních kartuších nápisy s chronogramem. Volutovité konsoly, podpírající energickou římsu, nesou volné plastiky sv. Václava a sv. Vojtěcha v nadživotní velikosti. Nad římsu ze středu vyrůstá figury převyšující zúžený válcovitý sloup s festonem (zdobným motivem v podobě zavěšeného polověnce z květů, listí či plodů, propleteného stuhou) pod prolamovanou římsovou hlavicí. Na vrcholu sloupu stojí postava Jana Nepomuckého v nadživotní velikosti v tradičním podání.

DSC_4160.JPG

Ozdobné prvky hlavice pilíře (festony a mušle)

Series Navigation<< Sloup se sochami sv. Jana Nepomuckého, sv. Karla Boromejského a sv. Alžběty Durynské v MostěSloup Nejsvětější Trojice v Dubé >>
Tagy