weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie v Klášterci nad Ohří

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Jak jsem zmínil u předchozích fotografií, do Klášterce nad Ohří byla v rámci záchranných akcí přemístěna řada soch ze zaniklých obcí regionu. Do svahu před zámeckou bránu (pod kostelem Nejsvětější Trojice) byl např. umístěn sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem z roku 1699, který stával v Přísečnici. Podrobnější popis je k dispozici opět jen v knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji, kde je k nalezení na stranách 289 až 292.

Aktuální umístění sloupu v parčíku u zámecké zdi

Celkový pohled na nedávno restaurovaný sloup

Autor sloupu, stojícího v obci, kterou v roce 1974 pohltila vodní nádrž Přísečnice, není znám. Na podstavci vlevo je reliéf Ukřižovaného mezi Bolestnou Pannou Marií a sv. Janem Evangelistou.

Reliéf Ukřižovaného

Na zadní straně je svatá Rodina – sv. Josef, Panna Maria, Ježíšek. Nad Ježíškem se vznáší holubice Ducha svatého a v oblacích Bůh Otec, takže se na výjevu kombinuje pozemská svatá Trojice se svatou Trojicí nebeskou).

Svatá rodina a Nejsvětější Trojice

Na pravé boční straně je reliéfní znak hornického cechu a písmena I + H v kulaté kartuši, obklopené hvězdami.

Znak hornického cechu a iniciály donátora

Na čelní stěně podstavce je pak nápis se vročením, nad nímž podle historické dokumentace stávala socha sv. Jana Nepomuckého. Podle nápisu dal sloup zhotovit Johann Heyd, člen hornického cechu.

Nápis na čelní straně podstavce

První písemný pramen, potvrzující vzhled a umístění, je soupis soch přísečnické farnosti ze 12. října 1835. O sloup na obecním pozemku uprostřed náměstí se starala obec.

Podle nápisu na sloupu byl opravován roku 1867.

Nápis s datem opravy sloupu

K opravám zřejmě došlo i při přemístění do Klášterce nad Ohří, nebyla k tomu ale nalezena žádná dokumentace. V letech 2009 až 2010 provedl restaurátorské práce akademický malíř a sochař Ivan Hamáček, kniha obsáhle cituje z jeho zprávy. Z té vyplývá, že kromě polychromie byla socha také zlacena, část zlacení byla obnovena (svatozář a křížek na jablku Ježíška zhotovil sochař a umělecký kovář Karel Meloun). Žezlo, které Panna Maria původně držela v pravé ruce, nebylo obnoveno, stejně jako lampa věčného světla na čelní straně.

Vrcholová socha Panny Marie s Ježíškem

Detail hlavice sloupu s anděly pod vrcholovou sochou

Panna Maria s Ježíškem

Pohled na zadní stranu sloupu

Series Navigation<< Sloup Panny Marie v Mnichově HradištiZbytek světeckého sloupu v Klášterci nad Ohří >>
Tagy