weby pro nejsevernější čechy

Sloup se sochou Krista Salvátora v Jablonném v Podještědí

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Sloup se sochou Krista Salvátora a sochami světců dominuje náměstí Míru v Jablonném v Podještědí.  Oproti jednoduchému sloupu u zámečku tento barokní monument splňuje obvyklou představu o morovém sloupu. Vysoký sloup s dominantní sochou Krista Vítězného, u jehož nohou leží symbol přemoženého moru. Dvoupatrový podstavec, mohutná vnější balustráda a 13 světců.

Celkový pohled na morový sloup na náměstí Míru

Informační cedule na sloupu

Postaven byl v roce 1687 neznámým autorem jako poděkování za odvrácení morové epidemie, která město postihla v roce 1680. Původně sloup zdobily pouze sochy Ježíše Krista, Panny Marie (stojící na přední straně podstavce sloupu na měsíci), a svatých Josefa, Václava, Šebestiána a Rozálie.

Pohled na vrchní část morového sloupu se sochou Krista

Zřejmě ve 20. letech 18. století (neexistují odpovídající písemné prameny, které by tento termín potvrdily) přibyly slohově vyspělejší sochy – v 1. etáži na sloupu sv. Jáchym, sv. Vojtěch (Adalbert), sv. Vincenc a sv. Anna a sochy na vnější balustrádě sv. Jan Křtitel, sv. Vavřinec (Laurentius), sv. Florián a sv. Jan Nepomucký (+ dvou andílků). Autory jsou bratři Jelínkové z Kosmonos.

Detaily soch andílků u branky

Kniha Mariánské trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji se sloupu věnuje od strany 89 do strany 95 a uvádí např. všechny nápisy na pódiu i podstavci sloupu, které zmiňují jak rok vzniku, tak jablonského faráře dominikána P. Dominika Jordana, za jehož působení ke stavbě došlo. Jeden z nápisů také připomíná první opravu v roce 1823. Další písemně potvrzená oprava proběhla v roce 182 ke dvoustému výročí složení slibu, na jehož základě byl sloup postaven. Donátory sbírky, vypsané na jeho opravu, byl i císař František Josef I. (100 zlatých).

Jeden z nápisů na podstavci sloupu

Detail nápisů na spodní části pódia

V rámci oprav zmizely dva z nápisů se jmény městských radních a vrchnostenských úředníků z doby výstavby sloupu, byly nahrazeny aktuálními jmény hodnostářů – ty byly pak zase změněny při opravách roku 1927. Jména se dochovala pouze na opisech (viz zmíněná kniha, str. 91). Na opravu v roce 1927 město žádalo o finanční příspěvek ministerstvo školství a národní osvěty, ale už tehdy byly rozpočty napjaté a nedostatečné, takže do oprav se pustil „za vlastní“ děkan Johann Sallmann za mocného přispění města (tehdy ještě Německé Jablonné). Při opravě byly odstraněny v okolí rostoucí stromy – jednak překážely v pohledu na sloup, jednak jejich kořeny poškozovaly kámen.

Ve 20. století se frekvence oprav začala zvyšovat – 1960 sloup restaurovali Miloslav Smrkovský, Ladislav Šobr, Josef Vitvar a Dagmar Tichá, roku 1981 sochař Ladislav Šobr rekonstruoval rozbité putti (to původní skončilo na smetišti), v letech 1991 – 94 byl sloup na náklady města renovován opět Ladislavem Šobrem ve spolupráci s Václavem Smíškem.

Městský web pak uvádí neradostnou novější bilanci:

Sloup se stal 13. listopadu 2002 cílem  útoku zlodějů, kterým se zalíbily 2 vázy z balustrády. Krátce nato zmizely i zbývající dvě vázy a rovněž dva andílci stojící na balustrádě. Kde tyto věci skončily? Toť otázka, na kterou odpověď patrně již nezískáme. 20. dubna 2004 pak neznámý nenechavec odcizil atribut patrona naší země sv. Václava (levá ruka s kopím) a atribut sv. Anny (lilie) a tím způsobil škodu cca 40 000,- Kč. 

Městskému zastupitelstvu se podařilo získat dotaci a nechat udělat kopie ukradených věcí.  Opravu prováděl opětovně akademický sochař Václav Snížek. Celková rekonstrukce odcizených plastik a jejich osazení si vyžádala částku 680 000,- Kč (50% tvořily dotace). Jde o nemalou částku, ale dominanta náměstí se opět mohla zaskvět v plné kráse. 

Z opraveného sloupu jsme se však neradovali dlouho. V noci z neděle na pondělí (z 2. na 3. ledna 2005) byli opětovně odcizeni nedávno opravení andílci a silně byla poškozena i část balustrády. Škoda byla odhadnuta na 400 000,- Kč. Snaha zastupitelů i radních byla tak přivedena vniveč. Zásluhou městského zastupitelstva a získání dotace byl však morový sloup opětovně opraven.

Jak je vidět na fotkách, marnost nad marnost, části opět chybí…

Kristus Vítězný / Salvátor – plastika na vrcholu sloupu

Detail přemoženého moru u Kristových nohou

Panna Maria

svatý Josef

svatý Václav

svatý Šebestián

svatá Rozálie

svatý Jáchym

svatá Anna

svatý Vojtěch (Adalbert)

svatý Vincenc

svatý Jan Křtitel

svatý Jan Nepomucký

svatý Vavřinec (Laurentius)

svatý Florián


Series Navigation<< Sloup Panny Marie v KraslicíchSloup Nejsvětější Trojice u zámečku Pachtů z Rájova v Jablonném v Podještědí >>
Tagy