weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie v Bečově nad Teplou

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Na náměstí 5. května v Bečově nad Teplou před radnicí, na dohled od vstupu do zdejšího zámku, stojí pískovcový sloup se sochou Panny Marie Immaculaty.

Stručné info podává kniha Mariánské a morové sloupy Čech a Moravy Jiřího Slouky. Sloup byl mylně datován do roku 1632, byl však slavnostně vysvěcen tepelským opatem Friedrichem II. Uhlem dne 21. července 1680 a jeho stavebníkem byl hrabě Jan Adam Questenberk, tehdejší majitel panství. Sochař není znám. Opravy proběhly roku 1891 a 1994-95, kdy byla socha nahrazena kopií (originál byl uložen na zámku).

Kniha Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Karlovarském kraji podává na stranách 47 až 50 popis podstatně podrobnější. Nápis (zřejmě z opravy z roku 1891), chybně kladoucí vznik sloupu o mnoho let dopředu, se do dnešní doby nedochoval, na rozdíl od erbů – na čelní straně je erb Questenberků, na zadní straně města Bečova.

Soupis soch bečovské farnosti z roku 1863 dává stavbu sloupu se sochou Neposkvrněného Početí Panny Marie do souvislosti s morovými úmrtími v 17. století. Roku 1725 Jan Adam zřídil ke sloupu fundaci na konání zpívaných litanií, ty se však pro nepřízeň počasí přesunuly časem do kostela.

Oprava v roce 1891 byla dokladována jen zaniklým nápisem na soklu sloupu, žádné doklady se o ní nalézt nepodařilo. V roce 1968 byly opraveny schody kolem sloupu, v roce 1969 sloup restauroval akademický sochař Josef Smetánka. Kniha cituje z jeho zprávy o žalostném stavu sochy i sloupu.

Další restaurování proběhlo v letech 1994-95. Na základě žádost dr. Ludmily Drncové z Památkového ústavu v Plzni práce provedli restaurátoři Jan Vokálek, Josef Vitvar, Petr Vitvar a Jiří Líbal. Během restaurování se zjistilo, že stav sloup je natolik katastrofální, že většinu částí včetně sochy bylo třeba nahradit kopiemi.

Podle Památkového katalogu byly v roce 2015 části sloupu, vč. sochy Panny Marie, umístěny ve vstupu do místní radnice.

Tento portál také nabízí podrobný popis sloupu, jenž byl zapsán do státního seznamu kulturních památek před rokem 1988:

Na čtvercovém podezdění s profilovanou římsou a schůdky, vyrovnávajícím sklon této části náměstí, uprostřed ohrazení železným litinovým zábradlím z 2. pol. 19. stol. ( dnes již bez zábradlí) stojí na dvou stupních hranolový čtyřboký podstavec se soklíkem a profilovanou římsou, členěný mělkými nikami. Novější nápis na podstavci: Gestiftet von Gerhard von Questenberg ii Jahre 1632, renov. im J. 1891 Na soklu štíhlý sloup s táhlým kalichem z akantových listů nad patkou. Dřík jinak hladký, korintská hlavice košatě rozšířena a tesaná z části ažur. Na ní na zeměkouli obtočené hadem stojí socha Panny Marie v kontrapostu s rukama porozpjatýma a obličejem obráceným k výšinám. Roucho povlává ve velkých záhybech. Kolem hlavy kovová svatozář s hvězdami.

Náměstí 5.května v Bečově nad Teplou se sloupem před radnicí

Celkový pohled na sloup se sochou Panny Marie

Vrcholová socha Neposkvrněného Početí Panny Marie

Schody kolem podstavce sloupu

Novodobá bronzová tabule s historií sloupu

Ozdoby na soklu sloupu

Detail spodního konce sloupu s kalichem z akantových listů

Erb Questenberků na čelní straně podstavce

Erb města Bečova na zadní straně podstavce

Series Navigation<< Sloup Nejsvětější Trojice v TepléSloup svatého Antonína Paduánského v Kopci >>
Tagy