weby pro nejsevernější čechy

Sloup Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Jeden přenesený sloup v Klášterci nad Ohří stojí vpravo od průčelí kostela Nejsvětější Trojice, druhý je skryt (a roztroušen) na levé straně kostela. Další přemístěný sloup, pocházející z obce Mikulovice, se bohužel nedočkal takové péče, jako jeho souputník na opačné straně. Kompozice totiž na původním místě byla obdobná – původní sloup Nejsvětější Trojice z roku 1706 byl doplněn 1726 dvojicí světeckých soch na samostatných podstavcích – vlevo stál sv. Jan Nepomucký, vpravo sv. Antonín Paduánský. Dnes jsou tyto sochy umístěny sice v blízkosti sloupu, ale samostatně, a tak nikdo nemůže tušit, že tvořily celek.Údajně stávaly v těsné blízkosti sloupu, ale v devadeátých letech 20. století byly odsunuty na současné místo u kostelní zdi. Původní obec zanikla v letech 1980 až 1990, na jejím místě je úložiště popílku.

Sloup s vrcholovou sochou Nejsvětější trojice vzadu za kostelem v Klášterci nad Ohří

Svatý Antonín Paduánský

Nápis na podstavci sochy se vročením

Nové umístění sochy sv. Antonína u kostelní zdi

Svatý Jan Nepomucký

Nápis na podstavci sochy se vročením

Nové umístění sochy sv. Jana Nepomuckého u kostelní zdi

Kniha Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji popisuje tento sloup na stranách 293 až 296, včetně historického pohledu na původní umístění a kompozici.

Autor centrálního sloupu a sochy Nejsvětější Trojice není znám, doplňkové sochy jsou připisovány Janu Adamu Dietzovi a jeho sochařské dílně.

Každý z podstavců nese na čelní straně nápis, obsahující i vročení. Jakákoli historická zmínka o vzniku chybí, prvním pramenem je až soupis soch mikulovské farnosti ze 25. listopadu 1835, kde však postranní sochy nejsou zmiňovány

Vrcholová socha Nejsvětější Trojice

Detail ozdobné hlavice sloupu pod sochou

Detail sochy Nejsvětější trojice

Andělíčci pod Nejsvětější Trojicí

Nápis na čelní straně podstavce se vročením

Pohled na nové umístění u zdi v dlažbě

Restaurování soch provedl v roce 1988 po přemístění na novou pozici akademický sochař Petr Roztočil, kniha tradičně z jeho zprávy hojně cituje. Zřejmě i tento sloup zatím žádnou dlaší rekonstrukcí neprošel, sochy jsou potaženy zeleným povlakem a lišejníky, odlupuje se nevhodný tmel, Bůh Otec na hlavním sousoší má zprava prasklinou oddělenu tvář. Snad dojde k zásahu dřív, než bude pozdě.

Nejsvětější Trojice

Viditelné poškození vrcholové sochy v hlavové části

Series Navigation<< Sloup Panny Marie ve HřebenechSloup Panny Marie s Ježíškem v Klášterci nad Ohří >>
Tagy