weby pro nejsevernější čechy

Sloup Nejsvětější Trojice ve Šluknově

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Abych předešel námitkám, že stále jen pošilhávám mimo náš region, nutno přiznat, že morové a mariánské sloupy najdeme i u nás. Jeden z nich stojí třeba na náměstí ve městě, které dalo celému výběžku jméno. Sloup Nejsvětější trojice ve Šluknově stojí v centru města na náměstí Míru. Městský web o něm uvádí zhruba toto (doplněno z dalších zdrojů) – jedná se o barokní protireformační sousoší z let 1751 – 1752, které je dílem sochaře Josefa Kleina (*kolem 1700 v České Kamenici – †28.12.1787, český barokní sochař asi rakouského původu, v roce 1736 dvorní sochař v Praze, po roce 1756 ve Vídeňském Novém Městě).

Stalinovo náměstí na pohlednici nakladatelství Orbis Praha, odesláno 12. IX. 1961
Mírové náměstí se sloupem na pohlednici nakladatelství Orbis Praha, foto J. Nechanský, odesláno v květnu 1964

Ke zhotovení díla bylo použito dvojího druhu kamene. Celý sloup je vysekán z pískovce, schody, předstupně a madlo balustrády jsou zhotoveny ze žuly. Sloup je vysoký 8,8 m, nachází se uprostřed šestiboké kuželkové balustrády, jejíž průměr je 5 m. Z ní vystupuje jednolitý blok základního soklu, který je na nárožích opatřen pilíři, na kterých jsou umístěni tři světci v mírně nadživotní velikosti – socha sv. Václava, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého.

Svatý Václav

Svatý Florián

Svatý Jan Nepomucký

Sloup pokračuje vzhůru ve formě trojbokého obelisku, z něhož se od vrcholu ve spirále odvíjejí oblaka s hlavami sedmi andílků. V dolní třetině jehlanu obelisku je osazeno titulní sousoší Nejsvětější Trojice – jde o výjev Korunovace Panny Marie. Bůh Otec spolu s Ježíšem Kristem přidržují nad hlavou klečící Panny Marie atribut koruny. Nad nimi je umístěna holubice a za ní pozlacená svatozář, představující sv. Ducha. Na vrcholu pak září Boží oko s paprsky svatozáře.

Podle starých vyobrazení se lze domnívat, že sloup byl původně polychromovný a sochy byly potaženy štukovou imitací mramoru.

Celková rekonstrukce sloupu se uskutečnila v r. 1997. Sloup Nejsvětější Trojice je od roku 1988 zapsaný v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Poslední rekonstrukce této památky proběhla v roce 2007.

Series Navigation<< Sloup Nejsvětější Trojice v RumburkuSloup Nejsvětější Trojice v Kadani >>
Tagy