weby pro nejsevernější čechy

Sloup Nejsvětější Trojice v Dubé-Novém Berštejně

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Jezdíme kolem toho sloupu s největší pravděpodobností všichni, kolik lidí ale mělo čas a chuť se k němu zajít podívat, netroufám hádat. Vždyť i mně to trvalo nějaký ten pátek, než jsem v Dubé vystoupil a těch pár kroků udělal.

Pískovcový sloup se nachází v zatáčce nad Dubou u vozovky směr Česká Lípa v těsném sousedství zámecké zdi Nového Berštějna. Moc se toho o něm neví a v knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji je mu věnován jen prostor stran 74 a 75. Pochází zřejmě z první poloviny 18. století a podstavec nenese žádný zřetelný nápis. Jeho autorem by mohl sochař, který vytvoil morový sloup na náměstí v Dubé (ten je datován 1724).

DSC_3238.JPG

Sloup Nejsvětější Trojice u zámecké zdi

První písemná zmínka je až z roku 1901 v dubské farní pamětní knize, kdy „Její Excelence paní Marie říšská hraběnka Valdštejnová, manželka nejmilostivějšího patrona kostela, dala úplně renovovat všechny 3 sochy na vrchnostenském pozemku u Nového Berštejna“ – a jednou z nich byl právě sloup Nejsvětější Trojice. Práce provedl zdejší sochař Anton Prokop a za „krásnou práci“ dostal 200 K za všechny tři sochy.

DSC_3244.JPG

DSC_3246.JPG

DSC_3249.JPG

DSC_3251.JPG

Obláčkový sloup z různých stran

Pojetí Nejsvětější Trojice je velmi zvláštní – Bůh Otec je nejvýše a v obou rukou drží kříž s Kristem, stojí na na zeměkouli a pod ním je letící holubice – Duch svatý.

DSC_3239.JPG

Vrcholové sousoší Nejsvětější Trojice

DSC_3254.JPG

Zadní pohled na vrcholové sousoší

DSC_3262.JPG

Nejsvětější Trojice

DSC_3260.JPG

Detail holubice – Duch svatý pod nohama Ježíš Krista

Celé sousoší je umístěno na jehlanovitém obláčkovém sloupu, na němž je jen pár reliéfů andělíčků.

DSC_3247.JPG

Hlava anděla na obláčkovém sloupu (první úroveň)

DSC_3248.JPG

Hlavy andělíčků pod vrcholovým sousoším

DSC_3253.JPG

Celkový pohled na obláčkový sloup z boční strany od zámecké zdi

V roce 1955 státní konzervátor památkové péče Jaroslav Müller nabádal k urychlenému restaurování, protože sochy byly velmi poškozeny (chybějící hlava Otce, nohy Ježíše, hlava holubice). K zásahu došlo až v 70. letech, akademičtí sochaři Ladislav Šobr a Ladislav Pichl provedli opravu za účasti restaurátora Václava Luxe, závěrečná zpráva byla sepsána 25. července 1976.

V roce 1995 byl sloup poškozen při autonehodě, do sloupu narazilo osobní auto a posunulo ho o cca 30°. Nikomu se naštěstí nic nestalo a sloup prokázal kvalitu předchozího odborného zásahu – nespadl. Dokonce při snímání sloupu k převozu do dílny, kde byl poté byl restaurován Radomilem Šolcem (závěrečná zpráva je datována 21. května 1998), muselo být užito plamene k přeřezání čepů, zpevňujících celý sloup. Velmi zvětralý povrch pískovce musel být speciální technologií impregnován a v minulém zásahu domodelované prvky (hlava Boha Otce, nohy Ježíše Krista, hlava holubice Ducha svatého a některá mračna) byly odstraněny jako nevyhovující a vytvořeny znovu. Před osazením sloupu na podstavec byl tento s celým okolním schodištěm vyzvednut o cca 60 cm, protože při terénních úpravách v blízkosti vozovky byl neúměrně zvýšen okolní terén a spodní schody byly zahrnuty zeminou.

DSC_3245.JPG

Schod kolem podstavce sloupu – aktuální vzhled (červenec 2015)

Series Navigation<< Sloup Nejsvětější Trojice v DubéSloup Panny Marie Bolestné v Brtníkách >>
Tagy