weby pro nejsevernější čechy

Sloup Nejsvětější Trojice v Třebechovicích pod Orebem

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

V severovýchodním rohu Masarykova náměstí v blízkosti muzea betlémů v Třebechovicích pod Orebem stojí na zahradnicky upravené ploše sloup s vrcholovým sousoším Nejsvětější Trojice.

Sokl je příliš nízký, aby byl zařazen (na rozdíl od protější Panny Marie) do encyklopedie Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Hradec Králové, většina pramenů hovoří o „pouhém“ sousoší.

Památkový katalog praví:

Na kamenném stupni stojí trojboký sokl v půdorysu s konvexně vypjatými stranami a s okosenými nárožími s volutami, směrem vzhůru se zužuje v konkávní křivce, v nejužším místě přepásaný vodorovným pasem, nad ním se opět rozevírá k římse, která má strany vzhůru segmentově vypjaté s klenákem v čele.

V přední stěně je nad pasem zprohýbaný rámec s nápisem: Renovatum/ Ano 1832/ per Fundationem/ Wencezslaw Rzehak/. Pod pasem, v dolní části soklu, ve zprohýbaném rámci další nápis: PatrIs NatI / ProCeDentI sabVtŕogVe / TrI=VnIVs DeI / PerennIHonorI / CIVes posVerVnt DeVotI // (chronogram 1750).Na zadní straně soklu těsně nad základovým stupněm je na středním polosloupu nápis: Obnoveno r. 1895 / 1933. 2004.

Sousoší sv. Trojice je tvořeno Ježíšem a Bohem Otcem, sedících na oblacích vedle sebe a Duchem Svatým vznášejícím se uprostřed nad nimi. Ježíš je polonahý, plášť má sklouzlý na nohách, levou rukou přidržuje velký kříž, pravou ruku má položenou na prsou, vousatá tvář s dlouhými vlasy a s paprsky svatozáře kolem, pohlíží na Boha Otce, sedícího po jeho levé ruce. Bůh Otec v dlouhém přepásaném rouchu s pláštěm vlajícím kolem sebe, má při levé ruce zeměkouli s křížem na vrcholku, kterou nesou okřídlené hlavičky andílků. Důstojná tvář s vlajícím vousem a pootevřenými ústy, kolem hlavy s paprsky svatozáře, pravou rukou pozvednutou v žehnajícím gestu. Postavy jsou jakoby v živém rozhovoru. Nad nimi se vznáší Duch Svatý v podobě holubice, obklopený paprsky svatozáře.

Velmi kvalitní dynamická barokní práce, zřejmě z dílny bratří Pacáků, datovaná r. 1749.

Sousoší Nejsvětější Trojice bylo naposledy restaurováno v roce 2005. Víc se najít nedá, jeden opisuje informace od druhého…

Series Navigation<< Sloup Panny Marie v Třebechovicích pod OrebemSloup s kaplicí (boží muka) Kamenická Nová Víska >>
Tagy