weby pro nejsevernější čechy

Sloup svatého Václava v Kamenici u Zákup

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Na okraji obce Kamenice u místního hřbitova stojí mezi stromy u silnice sloup se sochou svatého Václava.

K mé pramalé radosti tento sloup kniha Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji nezná, tudíž z této encyklopedie nelze čerpat. Naštěstí se ale jedná o památku, obnovenou Spolkem Drobné památky severních Čech, takže na jejich webu je nejspíš úplně vše, co se o sloupu vůbec dalo zjistit:

Sloup stojí u hřbitova na západním okraji obce, mezi lipami po pravé straně silnice do Zákup.

Památka sestává z dvoustupňového pískovcového fundamentu, nového betonového podstavce a pískovcového soklu, zdobeného na všech stranách rytými rámy s vykrojenými rohy a nápisy. Na přední straně je napsáno: SANCTE WENCESLAE ORA PRO NOBIS, na pravé straně: HEILIGE WENCESLAV BITTE FUR UNS, na levé straně: SVATÝ VÁCLAVE ORODUJ ZA NÁS a vzadu: OPRAVENO RENOVIERT 2009. Na soklu je osazena nová římsovitá hlavice, na kterou navazuje původní pískovcový sloup, završený novou pískovcovou římsovitou hlavicí a sochou sv. Václava.

V článku Adolfa Kirschnera „Kamenická soutěska u Zákup v roce 1841“, uveřejněném ve sborníku Mitteilungen des nordbőhmischen Excursions Clubs, roč.1908, str.293-295, je o sloupu následující zmínka: „… Ve volné přírodě před vesnicí Kamenice stojí kamenný sloup s dobře vytesanou malou sochou sv. Václava. Před vjezdem do Zákup je vpravo kamenný výklenek s bohoslužebným nešporním obrazem a vpravo památník sv. Jana Nepomuckého, každý ve stínu dvou lip. – Nad severním horským hřebenem na pěšině do Jablonného, zvané Vysoká, spáchal ve druhé polovině osmnáctého století jistý v Zákupech narozený navrátilec z ciziny, myslivec jménem Funke, vraždu na své milé. Přivedl si ji domů z Bavorska. Protože mu však sňatek s touto cizinkou nebyl kvůli chybějícím dokladům povolen a nebylo ji možno přimět, aby svého milého opustila, ten ji sem přilákal, přepadl ji u navršené hromady kamení, uřízl jí hlavu a tu zahrabal do mraveniště; tělo odvlekl do hustého křoví. Psi kolemjdoucího řezníka mrtvolu našli; hlava byla vyhrabána liškou. Mrtvola nešťastnice byla pohřbena u sochy sv. Václava. Pachatel hrozné vraždy zmizel. …“

Před opravou v roce 2009 byl na místě pouze hlínou zanesený původní pískovcový sokl. Při odkopání zeminy v roce 2005 jsme ještě našli původní, na několika místech mechanicky poškozený pískovcový sloup. Protože v té době nebyly na opravu památky peníze, byl sloup deponován u p. Chudoby v Zákupech.
Ještě téhož roku správce Městských lesů Zákupy p. Jirotka osadil pískovcový sokl na betonový podstavec a do soklu zasadil kovový kříž. Při pozdějším jednání s p. Jirotkou a Městským úřadem Zákupy se ale nakonec podařilo získat finanční prostředky na obnovu sloupu do podoby, odpovídající původnímu vzhledu.
V rámci provedené obnovy byly sokl s fundamentem vyjmuty a opraveny, byl vybetonován podstavec, z pískovce nově vysekány obě hlavice a vytvořen výdusek sochy sv. Václava z umělého kamene. Všechny části byly poté na původním místě opět sestaveny a okolí památky bylo vyčištěno.
Opravu sloupu se sochou provedl restaurátor Jan Fedorčák z České Lípy.

Kupodivu na tabulích Naučné stezky Zákupy v těsném sousedství sloupu o něm není k nalezení ani slovo. A ač rok 2009 není zas tak dávná minulost, sloup vypadá aktuálně dost „historicky“ – mechy, lišejníky, poškození nápisů i vrchních vrstev pískovce.

Series Navigation<< Sloup Nejsvětější Trojice v ZákupechSloup Panny Marie v Okrouhlické ulici v Mimoni >>
Tagy