weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie v Markvarticích

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

U příjezdové cesty z obce k místnímu hřbitovu a obnovenému kostelu sv. Martina stojí sloup s vrcholovou sochou Panny Marie.

S některými artefakty je to víc než těžké. Prostě „jen“ existují, a dozvědět se cokoli víc je pro mne nesplnitelný úkol. Encyklopedie Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji  zachycuje na straně 107 stav z roku 2008, kdy na svém místě stál jen sokl s nápisem a torzo sloupu se válelo v trávě vedle něho, samozřejmě bez sochy. Dnes tu stojí sloup kompletní, ovšem kdy – kdo – jak? Jediný záchytný bod je sobota 23. září 2017, kdy je sloup zmiňován ve výpisu všeho, co se podařilo zachránit a oslavit.

Důvěryhodným zdrojem informací tak zůstává vlastně jen zmíněná kniha (sloup není kulturní památkou):

Torzo sloupu (zřejmě z 19. století), jež se nachází vlevo u cesty z Veselého k markvartickému kostelu, je opatřeno nápisem, ze kterého vyplývá, že na něm stávala socha Neposkvrněného početí Panny Marie. Jedná se snad o zbytek sloupu, o kterém soupis soch markvartické farnosti, jejž 4. 11. 1835 sepsal farář p. Viktor Glaser, uvádí, že tehdy stál „u pěšiny z Markvartic do Kamenice“, a to „na pozemku knížete Kinského“. Povinnost udržovat sloup měl „Ignaz Knappe, obchodník v Markvarticích č. 149“.

Roku 1877 byla socha ze svého dosavadního stanoviště přenesena na jiné místo, o němž se ve farní pamětní knize píše: „V roce 1877 dal Anton Härlt, domkář v  Markvarticích č. 187, sochu Neposkvrněného početí nejblahoslavenější Panny Marie, která stála na jemu náležejícím poli u čp. 297 a nacházela se v takovém stavu, že mohla být snadno poražena a poškozena, čehož by u této krásné sochy bylo třeba velmi litovat, přenést na pozemek nacházející se v blízkosti jeho obytného domu č. 187, postavit proti kříži zřízenému Franzem Jakschem a nově restaurovat. Protože tato socha už byla posvěcena, byla v neděli před odpoledním požehnáním provedena pouze prostá benedikce a poté byla vykonána modlitba loretánské litanie“. Aby sousedé, u jejichž domů dosud socha stála, obdrželi nějakou náhradu, daroval jim farář sochu sv. Maří Magdalény ze hřbitovní brány, která byla poté postavena na novém sloupu mezi domy čp. 147 a 148.

Web obce uvádí poněkud odlišné (a zastaralé) info:

Nedaleko kostela stával pozdně gotický sloup, na němž byla umístěna barokní socha Panny Marie bolestné. Socha také stávala na zděném pilíři před budovou místního kina. Původní sloup je povalen a přelomen, socha se zachovala bez hlavy a horních končetin. Před vyvezením na skládku stavební sutě zachránil torzo sochy občan Markvartic a umístil ji na svou zahradu u domu č.p. 368.

Takže kdyby náhodou někdo něco věděl, hodilo by se.

Series Navigation<< Sloup Panny Marie v Horní LibchavěSloup Panny Marie v Hodkovicích nad Mohelkou >>
Tagy