weby pro nejsevernější čechy

Sloup Nejsvětější Trojice (v Horním Podluží) v Rybništi

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Kolik místních ví, že svůj trojiční sloup mělo (a má) i Horní Podluží? Tedy, má – běžný člověk asi nemá moc šancí vystopovat smutné pozůstatky kdysi pěkného sloupu se sochou Triumfální Nejsvětější Trojice. Kdo ovšem ví, najde je v blízkosti větrného mlýna Světlík za plotem soukromého pozemku vcelku snadno, obzvláště teď, když není listí a náletová křoviska výhled nekryjí.

Nesmyslně sestavené torzo trojičního sloupu na soukromém pozemku v katastru Světlík

Pískovcový sloup je datován 1749, autor je neznámý, stavitelem byl Johannes Müntzel. Původní základy sloupu jsou podle knihy Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji někde u lesa severně za obcí, ale ty jsem neidentifikoval. Do blízkosti sloupu jsem se dostal, lézt na soukromý pozemek se mi ovšem nechtělo. Takže z výzdoby podstavce pouze nápis, natočený přímo k plotu, rozeznatelný reliéf piety. Na opačné straně je reliéf svatého Josefa s Ježíškem, ten je ale kryt živým plotem. A reliéf svatého Jana Křtitele, otočený do zahrady, ten jsem neviděl vůbec.

Reliéf Piety

Nápis na původně zadní straně sloupu (s letopočtem stavby)

Reliéf svatého Josefa s Ježíškem (lépe se k němu dostat nejde)

Aktuální ukotvení sloupu v terénu

Vrcholové sousoší zmizelo neznámo kde (ve zmíněné knize je reprofoto z rumburského muzea), sloupu je podle této fotografie jen část. Zbytky jsou na sebe navrstveny zcela amatérsky, nakřivo, sokl sloupu je na podstavec umístěn vzhůru nohama a je přímo na úrovni země, ač měl původně pod sebou několik kamenných stupňů. Docela děs a bída..

To není křivá fotka, takto je sloup (tedy to, co z něho zbylo) skutečně „postaven“

Aktualizace 24. září 2020 – obec Rybniště na FB zveřejnila zajímavou zprávu:

Rybniště zachrání další sakrální památku na svém území

Jsou to malé stavbičky, které míjíme podél cest, a v naší krajině jsme si na ně zvykli. Některé se opravit už nedají, ale jiné byly pečlivě ukryty, aby se dostaly do popředí zájmu a mohly být znovu objeveny.

To je případ i morového sloupu v Rybništi. Momentálně na pozemku obce stojí jen podstavec a našli byste ho na vozíčkářské trase od Velkého rybníka do Krásné Lípy. Sloup samotný byl roky ukryt a chráněn na soukromém pozemku v Horním Podluží. Díky vstřícnosti majitele pozemku se obec stala oficiálním vlastníkem sloupu a mohli jsme podat žádost o dotaci. Schválení dotace na obnovu morového sloupu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR rozpohybovalo aktivitu na záchranu této unikátní sakrální památky.

Včera proběhla demontáž a transfer do ateliéru restaurátora BcA. Miloše Kubišty, kterému byla odborná péče o dílo svěřena. Ve svém restaurátorském záměru říká: „Jedná se o příklad kvalitní vrcholně barokní plastiky na území Šluknovského výběžku. Sloup Nejsvětější Trojice má klasicky dělenou skladbu. Dva základové stupně, na nichž je usazen podstavec sloupu čtvercového půdorysu ze tří stran dekorovaného kvalitním reliéfem a ze zadní strany nápisovou deskou. Všechny tři reliéfy vynikají mimořádnou sochařskou kvalitou zpracování. Hlavice sloupu a socha Nejsvětější Trojice chybí, ovšem je známa fotografie s podobou hlavice i sochy.“

Restaurátor musí mimo základní ošetření stávajícího podstavce a torza sloupu vyhotovit věrnou repliku hlavice sloupu a vrcholovou sochu podle dochované dobové fotografie. Umístění na své původní místo proběhne do poloviny příštího roku.

Celkové náklady se vyšplhají na 283 tis. Kč a téměř 200 tis. pokryje dotace.

Aktualizace 13. 8. 2021, opět FB obce Rybniště:

Vrcholně barokní sloup se sousoším Nejsvětější trojice se podařilo vrátit na své místo!

Podnět k jeho vytvoření dal pravděpodobně Johannes Münzel během 40. let 18. století. Z dochované fotografie (archiv Muzeum Rumburk, pobočka Oblastního muzea v Děčíně) se sloup (včetně vrcholové sochy) na původním místě nacházel ještě ve 30. letech 20. století.

Na konci 60. let 20. století byl již značně poškozený sloup převezen na soukromý pozemek v obci Horní Podluží, kde čekal do roku 2019 na své znovuobjevení. Díky vstřícnému jednání a iniciativě obce Rybniště, které se shodou okolností podařilo nalézt také odlomenou horní část sloupu na jedné zahradě, došlo v roce 2021 s finančním přispěním Ministerstva pro místní rozvoj ČR a rozpočtu obce Rybniště ke kompletní obnově památky. Restaurátorské práce provedl Miloš Kubišta.

Během následujících týdnů bude dokončena závěrečná úprava terénu a okolí a osazena informační tabule. Děkujeme za přípravu fundovaného textu paní Mgr. Petře Kabeláčové z Muzeum Rumburk, pobočka Oblastního muzea v Děčíně.

Zpráva ze svěcení sloupu ->


Aktualizace:

21. července 2023 obec Rybniště zveřejnila na FB fotografie, že někdo z obnoveného sloupu odcizil vrcholové sousoší…

Aktualizace II.:

5. 8. 2023 – Informace zbrusu nová: Socha nalezena, rozbitá na několik kusů, pohozená. Takže žádný zlodějíček, ale vandal. Otázka je, co je smutnější.

Series Navigation<< Sloup Nejsvětější Trojice v BrtníkáchSloup Panny Marie ve Cvikově >>
Tagy