weby pro nejsevernější čechy

Sloup Panny Marie s Ježíškem v Údlicích

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Posledním (třetím) světeckým sloupem v obci Údlice na Chomutovsku je v encyklopedii Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji uznán nepůvodní sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem, stojící na opačné straně kostela Povýšení svatého Kříže než sloup se sousoším Nejsvětější Trojice.

Ve zmíněné knize se o sloupu píše na stranách 407 až 409 a je uvedeno, že stával původně v Přezeticích, obci, která zanikla roku 1972 v důsledku těžby hnědého uhlí. Sloup byl přesunut roku 1966 spolu s dalšími památkami z likvidovaných Tušimic do kostela sv. Václava ve Vysočanech, který se stal depozitářem sochařských památek. Akci provedli akademičtí sochaři František Rada a Miroslav Zentner, kteří ve své zprávě zmiňují, že sloup byl povalen a silně poškozen, dokonce údajně bez vrcholové sošky. Zvláštní je, že Památkový katalog uvádí jako místo původu Miřetice u Klášterce nad Ohří.

Autor sloupu je jako obvykle neznámý. Na čelní straně podstavce je v mělké nice silně ohlazený reliéf archanděla Michaela, na levé stěně takřka nečitelný nápis:

GOTT VND VNSER
LIEBEN FRAVEN ZV
EHREN HAT GEORG
TITTERICH VND PRAES
TERITZ DIE SALVEN
AVFRICHTEN LASSEN
1721

Na zadní straně pak ještě taktéž silně poškozený monogram jména Maria.

Nápis udává, že sloup dal v roce 1721 postavit Georg Titterich (Dittrich) s manželkou. V soupise soch tušimické farnosti, kam byly Přezetice přifařeny, je o sloupu zmínka s datumem 8. listopadu 1835. Sloup stál u Tschäklových polí na pozemku domu čp. 11 u vozové cesty do Tušimic. Už v té době chybělo Matce Boží žezlo a celý sloup byl nakloněn dozadu.

V roce 1977 byl sloup vyzvednut z dočasného depozitu, restaurován akademickými sochaři Karlem Pauzerem a Bořivojem Rakem a umístěn na novém místě v Údlicích na náhradní betonové podestě namísto na nedochovaných schodech. Kniha cituje ze zprávy – podle původu pískovce určili za zhotovitele černovickou huť a popisují poškození sochy: chyběla hlava Madony i dítěte, část ruky a silně byla poškozena i draperie. Modelace chybějících částí z umělého kamene byla provedena podle fotografií Madony z Černovic pro její tvarovou příbuznost a stejnou dobu vzniku.

V roce 2009, kdy proběhla dokumentace pro potřeby knihy, Madoně opět chyběla hlava včetně části krku a žezlo v pravé ruce. Celek pak byl postižen důlkovou korozí a staré tmely vypadávaly ze spár.

Podle již zmíněného Památkového katalogu proběhla poslední oprava v roce 2013 – sloup je tak nyní (s výjimkou podstavce) v relativně dobrém stavu.

Celkový pohled na sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem

Vrcholová socha Panny Marie s Ježíškem a korintská hlavice sloupu

Reliéf archanděla Michaela na čelní straně podstavce

Monogram Maria na zadní straně podstavce

Takřka nečitelný dedikační nápis na boku podstavce

Podstavec sloupu s reliéfem a nápisem

Podstavec sloupu, umístěného na betonovém podloží

Series Navigation<< Sloup Panny Marie Bolestné v Chodové PlanéSloup Nejsvětější Trojice v Údlicích >>
Tagy